Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Trường Huấn kiểm tra công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo xã Bình Hòa năm 2018
Ngày 06 – 11, đ/c Hồ Trường Huấn – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng Đoàn công tác của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã có buổi kiểm tra và khảo sát công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo và công tác trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội của xã Bình Hòa năm 2018.

Responsive image
 

Sau khi đi khảo sát tại các Ấp và trao đổi trực tiếp với các hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng được hưởng bảo trợ xã hội. Đồng thời, được nghe báo cáo của UBND xã về thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018. Đ/c Hồ Trường Huấn đánh giá cao công tác thực hiện của địa phương đối với công tác giảm nghèo và việc trợ cấp kịp thời đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. Bên cạnh đó, đ/c yêu cầu địa phương trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo; cần thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo đúng quy trình, hướng dẫn của Thông tư 17 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội; thực hiện tốt công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ….

Theo báo cáo, trong năm 2018 số hộ nghèo của xã Bình Hòa là 241 hộ, chiếm tỷ lệ 3,7%, hộ cận nghèo 191 hộ, chiếm 3,69%, trong đó có 40 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo 21 hộ, tổng số đối tượng bảo trợ xã hội là 692 đối tượng. Thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm, UBND xã đã thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn từ khâu lập Kế hoạch, kiện toàn Ban chỉ đạo, nhận dạng lập danh sách đối tượng nằm trong diện điều tra, rà soát và tiến hành điều tra thu thập thông tin đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Trúc Phương

 

Tin liên quan