Vĩnh Thành tăng cường vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế
Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện để chăm sóc sức khỏe cơ bản cho nhân dân. Theo luật bảo hiểm y tế của Việt Nam, bản chất là bảo hiểm y tế xã hội nhằm chia sẻ rủi ro giảm gánh nặng chi trả từ tiền túi của người bệnh và tạo nguồn lực quan trọng để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Theo quy định hiện hành, người tham gia bảo hiểm có nhiều quyền lợi.

Quyền lợi đầu tiên là đối tượng được cấp thẻ và hỗ trợ đóng phí mua thẻ Bảo hiểm y tế. Đối tượng được cấp thẻ gồm: trẻ em dưới 6 tuổi, những người trong diện hộ nghèo, nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng phí bảo hiểm y tế đối với người thuộc diện Hộ cận nghèo mới thoát nghèo; những người thuộc hộ nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao. Ngoài ra nhà nước cũng hỗ trợ 70% phí bảo hiểm y tế cho người thuộc diện cận nghèo….

Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền như: được chọn nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã, huyện và theo hướng dẫn của cơ quan BHXH (Trạm Y tế, Trung tâm Y tế học đường hoặc Phòng khám đa khoa...). Được chăm sóc sức khỏe ban đầu. Được KCB, sơ cứu, cấp cứu khi bị tai nạn, ốm đau tại nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và được chuyển lên khám chữa bệnh ở các tuyến chuyên môn kỹ thuật cao hơn khi bệnh vượt quá khả năng của tuyến dưới. Trường hợp cấp cứu, tai nạn người có thẻ BHYT được khám, điều trị tại bất kỳ cơ sở y tế nào có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, kể cả ở ngoại tỉnh. Được quỹ bảo hiểm y tế chi trả toàn bộ hoặc một phần tiền khám chữa bệnh ( tùy theo tỉ lệ chi trả phụ thuộc vào việc chữa bệnh đúng tuyến hay trái tuyến).

Quyền lợi tiếp theo của người tham gia bảo hiểm là: trường hợp người có thẻ đang điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh nhưng thẻ bảo hiểm y tế Hết Hạn Thì Quỹ bảo hiểm y tế Thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo chế độ quy định cho đến khi ra viện hoặc hết đợt điều trị ngoại trú. Đồng thời, theo Thông tư 39/2018/TT- BYT do Bộ y tế ban hành, người tham gia Bảo hiểm y tế từ 5 năm liên tục trở lên nếu khám chữa bệnh đúng tuyến và số tiền đồng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì người bệnh tập hợp chứng từ đồng chi trả gửi cho cơ quan bảo hiểm xã hội để được cấp giấy miễn đồng chi trả cho những lần sau trong năm…Qua đó có thể thấy rằng, Bảo hiểm y tế hiện nay là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính cộng đồng chia sẻ trên tinh thần nhiều người cùng đóng góp để san sẻ cho một số ít người rủi ro, bệnh tật, là điểm tựa vững chắc cho nhiều người dân nghèo, bệnh nhân mắc bệnh nan y, chạy thận nhân tạo, ung thư… khi viện phí ngày một tăng cao như hiện nay, thì tấm thẻ bảo hiểm y tế là  cứu tinh của người bệnh. 

Responsive image
 

Xác định tầm quan trọng của tấm thẻ bảo hiểm y tế đối với sức khỏe của người dân, thời gian qua Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thành đã tăng cường nhiều biện pháp để vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế như: tổ chức tuyên truyền trên loa đài truyền thanh của xã; tuyên truyền lồng ghép với các cuộc họp dân, họp tổ, hội, nhóm… thành lập, duy trì các Tổ tương trợ mua bảo hiểm y tế tại các ấp. Tuyên truyền với các nội dung về các quyền lợi, nội dung cần biết khi tham gia bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm y tế, nhất là chính sách, pháp luật, chế độ của Bảo hiểm y tế, vai trò của Bảo hiểm y tế trong phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an sinh xã hội, lợi ích của bảo hiểm y tế đối với người dân và toàn xã hội, cách thức tham gia bảo hiểm y tế, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế hợp lý, chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế từ nay đến năm 2020…. đến bà con nhân dân trên địa bàn 5 ấp của xã. Qua đó, ý thức của người dân về việc tham gia bảo hiểm y tế ngày càng được nâng lên, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm tăng lên. Cụ thể tính đến cuối tháng 9/ 2019, số người tham gia bảo hiểm y tế là khoảng 9330/10.500 người,  chiếm gần 89% dân số trên địa bàn xã. Trong đó, số người dân thuộc hộ cận nghèo là khoảng 826 người, hộ nghèo là khoảng 317 người, trẻ em dưới 6 tuổi là khoảng 1536 trẻ, số người dân tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế là khoảng 3939 người, còn lại là các đối tượng khác như: người cao tuổi, học sinh sinh viên, các đối tượng ưu đãi xã hội... Điều đó cho thấy, sự quan tâm sâu sát của chính quyền địa phương đối với đời sống của các hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, và sự ý thức tự nguyện của bà con nhân dân trong việc tham gia bảo hiểm y tế.

 

Responsive image
 

Để có được kết quả trên là sự nỗ lực của  cán bộ, Đảng viên, các ban ngành, đoàn thể trong việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên,  việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: thu nhập của một số người dân còn thấp, nên không mua bảo hiểm y tế; Nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế của người dân còn hạn chế; Chất lượng khám, chữa bệnh và đội ngũ cán bộ y tế ở một số nơi còn chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân ….

Do vậy, để tiếp tục duy trì kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thành tăng cường công tác tuyên truyền trên đài truyền thanh của xã, lồng ghép tuyên truyền thông qua các buổi họp dân với nội dung về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, để người dân thấy được sự cần thiết phải có thẻ bảo hiểm y tế, từ đó tích cực tham gia; Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh nhất là khám bảo hiểm y tế… Bên cạnh sự cố gắng nỗ lực của chính quyền địa phương thì bà con nhân dân nên chủ động tham gia bảo hiểm y tế  xem đây là một cách tích lũy “làm khi lành để dành khi đau”,  nhằm bảo vệ sức khỏe của bản thân, những người thân trong gia đình và góp phần đảm bảo an sinh xã hội./.

Bích Thủy