Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Tập huấn giảng dạy tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các trường tiểu học
Ngày 8-02-2018, tại Trường Tiểu học A Cần Đăng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức hội nghị tập huấn giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 60 cán bộ, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên tổng phụ trách đội ở các trường tiểu học trên địa bàn huyện Châu Thành.

Responsive image
 

Theo đó, lớp tập huấn được Ông Hồ Minh Thông, phó Trưởng Phòng Giáo Dục và Đào tạo huyện Châu Thành giới thiệu những phương pháp giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hệ thống quan điểm, tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người trong bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” từ lớp 2 đến lớp 12 trong các trường tiểu học và phổ thông theo hướng thích hợp trong môn Đạo đức, Giáo dục công dân, các môn học có liên quan và trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt lớp, hoạt động Đoàn, Đội. Bên cạnh đó là những câu chuyện kể về Bác, về tình cảm của Bác đối với gia đình, anh em, đồng chí, đồng bào đã  được lòng ghép để giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh thông qua đó giáo dục và góp phần hình thành nhân cách cho các em.

Qua lớp tập huấn là một trong những hình thức nâng cao nhận thức, nghiệp vụ cho hiệu trửơng và giáo viên  trong tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa, tác phong làm việc đối với mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh góp phần đưa Chỉ thị 05-CT/TW vào cuộc sống.

Phước Thành