An Châu học Bác trong các phong trào thi đua yêu nước
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “ Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cùng với việc thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn An Châu đã triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua sôi nổi với sự tham gia tích cực của hệ thống mặt trận và đoàn thể thị trấn với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực và hiệu quả. Qua đó, đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng với sự đoàn kết, chung lòng của Nhân dân trên địa bàn góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội thị trấn ngày càng phát triển từng bước xứng tầm là đô thị loại IV trong tương lai.

 Theo đó, thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, hàng năm Mặt trận thị trấn cùng với các hội đoàn thể luôn quan tâm thực hiện công tác chăm lo cho người nghèo, với nhiều hình thức như vận quỹ vì người nghèo, an sinh xã hội, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia, ủng hộ. Qua đó, Thị trấn An Châu đã vận động được hàng tỷ đồng, để thực hiện các hoạt động như: sửa chữa, cất nhà đại đoàn kết, hỗ trợ quà người nghèo, duy tu sửa chữa lộ giao thông nông thôn...Cùng với đó, vào các dịp lễ tết, công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, gia đình có công luôn được chính quyền thị trấn quan tâm thực hiện.

Responsive image

 Song song đó, thực hiện việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp và giải pháp với những mô hình hiệu quả giúp cho chị em phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Trong đó, có mô hình tổ phụ nữ hùn vốn xoay vòng, hàng tháng chị em sẽ đóng góp 100 ngàn đồng, từ nguồn vốn này các chị em giúp nhau giải quyết khó khăn, mua bán nhỏ... Từ hiệu quả thiết của mô hình đã giúp đỡ cho các chị em phát huy được việc rèn luyện học tập và làm theo Bác ở đức tính tiết kiệm và đoàn kết, tương trợ nhau để phát triển kinh tế gia đình, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

 Cùng với đó, là phong trào thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi của Hội Nông dân thị trấn ngày càng phát triển mạnh mẽ, có chiều sâu, thu hút đông đảo nông dân tham gia. Từ đó, đã xuất hiện nhiều nông dân với các mô hình sản xuất kinh doanh có doanh thu hàng năm trên 1 tỷ đồng như mô hình trồng hoa trong nhà màng của nông dân Phan Minh Mẫn, ấp Hòa Phú III. Từ hiệu quả các mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi của hội nông dân thị trấn mang lại đã góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của tầng lớp nông dân thị trấn học và làm theo bác ở đức tính cần cù siêng năng để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Responsive image

 Thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ An Châu đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng đô thị văn minh, như: ra quân xóa biển quảng cáo, tuyên truyên an toàn giao thông, ra mắt tuyến đường sáng -xanh -sạch -đẹp. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên thị trấn, thường xuyên phối hợp ngành chức năng mở các lớp tập huấn về lĩnh vực nông nghiệp… giúp đoàn viên, thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp và có điều kiện tiếp cận nhanh với những tiến bộ khoa học-kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất tăng lợi nhuận, mang lại hiệu quả kinh tế cao....

Responsive image

 Có thể nói, trong thời gian qua hệ thống mặt trận, các đoàn thể thị trấn An Châu thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”gắn với các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương tạo được sự đồng thuận cao và có sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Từ đó, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực góp phần chung vào việc xây dựng phát triển thị trấn An Châu ngày càng xứng tầm là đô thị loại IV./.

 Minh Thiện