Chúc mừng năm mới 2019!!!
Triển khai nhiệm vụ Tổ soạn thảo nội dung văn kiện sơ kết giữa nhiệm kỳ về kinh tế- xã hội và an ninh quốc phòng
Chiều ngày 02-5-2018, ông Phan Văn Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ cho các thành viên Tổ soạn thảo nội dung văn kiện sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành khóa XI về lĩnh vực kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng.

Responsive image
 

Tại hội nghị, tổ soạn thảo đã nghiên cứu, trao đổi và thống nhất các nội dung trong đề cương về báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015-2020 về kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của huyện. Trong đó, quy định cụ thể nội dung của từng lĩnh vực do từng ngành, phòng phụ trách báo cáo như: lĩnh vực kinh tế gồm có sản xuất nông nghiệp và thủy sản do phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách báo cáo; công nghiệp tiểu thủ công nghiệp do phòng Kinh tế - Hạ tầng phụ trách báo cáo; tài chính ngân sách do phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo; lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông do phòng Văn hóa và Thông tin chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo nội dung…

Ông Phan Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện đề nghị các thủ trưởng cơ quan, đơn vị của từng ngành phụ trách nội dung báo cáo phải quan tâm hoàn chỉnh báo cáo đạt chất lượng và chính xác về số liệu và có sự so sánh đánh giá mức độ đạt, vượt so với nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Các đơn vị phải hoàn chỉnh nội dung báo cáo gửi về tổ soạn thảo trước ngày 20-5-2018.

Minh Thiện

 

Tin liên quan