Xã An Hòa huyện Châu Thành được đánh giá đạt 19/19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới
Sáng ngày 10-6-2019, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Châu Thành tổ chức họp đánh giá kết quả xây dựng chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã An Hòa. Đồng chí Phan Văn Cường – Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo huyện chủ trì cuộc họp.

Responsive image
 

Được huyện chọn làm điểm xây dựng chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, những năm qua, xã An Hòa đã phát huy sức mạnh của toàn hệ thống chính trị cùng với sự đồng tình của nhân dân, nhiều công trình được đầu tư cho việc xây dựng nông thôn mới như cất cầu, mở rộng và láng nhựa đường giao thông, xây dựng các công trình, trường học, trạm y tế, nâng cấp mở rộng đường ra cánh đồng… Từ đó bộ mặt nông thôn xã An Hòa không ngừng được khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững… Theo bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới của UBND tỉnh An Giang ban hành theo quyết định 3379/QĐ-UBND ngày 28/11/2016, tính đến nay xã An Hòa đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu. Các hồ sơ minh chứng cho các chỉ tiêu và tiêu chí cũng đã hoàn thành.

Responsive image
 

Tại cuộc họp, 100% đại biểu bỏ phiếu tán thành xã An Hòa đạt chuẩn xã nông thôn mới. Đồng thời Ban chỉ đạo huyện tiếp tục củng cố hồ sơ đề nghị UBND tỉnh quyết định công nhận.

Thanh Bạch