Vĩnh Lợi công tác thu thập thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vai trò quan trọng trên mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó tập hợp thông tin cơ bản nhất của công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, quản lý và lưu trữ bằng hạ tầng thông tin với việc mỗi người sẽ được cấp một mã số định danh thay thế cho các giấy tờ liên quan tới nhân thân.

Responsive image
 

Tính đến thời điểm ngày 04-12-2018,  ngành chuyên môn xã Vĩnh Lợi đã thực hiện cơ bản hoàn thành công tác thu thập thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó cũng nhận được sự đồng tình của đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Xã Vĩnh Lợi hiện có tổng số 1.903 hộ dân đang sinh sống, với 8.610 nhân khẩu, sau thời gian tích cực triển khai thực hiện công tác thống kê thu thập thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn. Đến thời điểm này, ngành chuyên môn xã đã khảo sát điều tra 1.411 hộ dân, qua đó thu thập dữ liệu được 5.536 phiếu thống kê, còn lại 867 phiếu chưa điều tra, trong đó có 632 hộ bỏ địa phương chưa tiếp cận điều tra được, hiện tại công an xã đang lập danh sách các hộ này để tiến hành công tác đối chiếu tàn thư công an huyện.

Việc triển khai thu thập, nhập dữ liệu thông tin dân cư, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xóa bỏ tình trạng công dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ cần thiết cho việc giải quyết công việc cá nhân, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; cải cách thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu chính đáng của công dân./.

Kim Xoàng