Chúc mừng năm mới 2019!!!
Vĩnh Lợi phấn đấu đến năm 2019 trên địa bàn xã có 85% hộ dân tham gia BHYT
4.465 số hộ dân tham gia bảo hiểm y tế là kết quả thống kê của ngành chuyên môn xã Vĩnh Lợi qua 3 tháng đầu năm 2018.

Responsive image
 

Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội lớn, là loại hình bảo hiểm đặc biệt, mang ý nghĩa nhân đạo cộng đồng sâu sắc, góp phần quan trọng thực hiện công bằng xã hội trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Những năm qua, chính sách bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xả hội và người cao tuổi luôn được ngành chuyên môn xã Vĩnh Lợi quan tâm thực hiện thường xuyên.

Ngay những ngày đầu năm 2018, ngành chuyên môn xã đã thực hiện cấp phát 4.465 thẻ BHYT cho các đối tượng trên địa bàn xã. Trong đó có 80 thẻ được cấp cho các đối tượng là người cao tuổi, 15 thẻ BHYT cho người có công, 129 thẻ BHYT cấp phát cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người tàn tật; 988 thẻ bảo hiểm cấp cho hộ nghèo và cận nghèo, 655 thẻ cho trẻ em dưới 6 tuổi được cấp phát miễn phí, số còn lại là người dân mua tự nguyện. Việc cấp thẻ BHYT đã và đang góp phần không nhỏ trong việc giảm gánh nặng kinh tế cho các đối tượng vốn khó khăn trong việc chi trả chi phí khám chữa bệnh khi không may mắc bệnh. Giúp họ có cơ hội tiếp cận các dịch vụ  y tế hiện đại trong khám và điều trị bệnh.

Trao đổi với chúng tôi ông Trần Nhựt Em, Trưởng trạm Y tế xã Vĩnh Lợi cho biết: “Trong 3 tháng đầu năm 2018, trạm y tế xã vĩnh lợi đã tiếp nhận khám và điều trị bệnh cho 1.440 lượt người bệnh, trong đó có 1.248 lượt người bệnh được điều trị bằng thẻ bảo hiểm y tế. Từ đó cho thấy việc tham gia bảo hiểm y tế là một việc làm hết sức cần thiết góp phần đắc lực chăm lo tốt cho sức khỏe và tài chính của người dân khi không may mắc bệnh cần phải điều trị lâu dài hoặc điều trị bằng các dịch vụ y tế cao”.

Trong thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Lợi đã tập trung lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến để nhân dân thấy rõ lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế. Qua đó cho thấy số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã tăng qua các năm, tính đến nay tỷ lệ số hộ dân tham gia BHYT trên toàn xã đạt 72, 35% tổng số hộ dân trên địa bàn. Tuy nhiên với con số này thì tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn xã vẫn chưa cao. Đó là do một số người dân vẫn chưa nhận thức quyền lợi của bản thân và gia đình khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, hoặc chưa hiểu rõ các chế độ ưu đãi của Nhà nước khi tham gia mua BHYT tự nguyện, nhất là đối với những hộ nông nghiệp có thu nhập trung bình được hỗ trợ của Nhà nước. Qua sơ kết kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ  ngày 29-03-2018 của xã, qua phân tích những tồn tại hạn chế địa phương đưa ra chỉ tiêu phấn đấu từ nay đến cuối năm 2019 toàn xã sẽ có trên 85% số hộ dân tham gia bảo hiểm y tế, hướng tới đạt tiêu chí 15.1 của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Ông Trần Nhựt Em, Trưởng Trạm y tế xã cho biết thêm: “Chính sách bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận mà đó là nhằm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân một cách tốt nhất; đồng thời cũng là tiêu chí quan trọng trong chương trình xây dựng Nông thôn mới của địa phương”

Để việc thực hiện việc tham gia BHYT trong thời gian tới đạt mục tiêu theo tỷ lệ đề ra. Hướng tới các cấp, các ngành, địa phương xã Vĩnh Lợi tập trung vào thực hiện một số giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân về quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế; với các hình thức phong phú, phù hợp đảm bảo các đối tượng được tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách BHYT và cách thức tham gia; tập trung đẩy mạnh công tác phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT, chú trọng tuyên truyền đối tượng tham gia mới, cấp mới, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế đầy đủ, kịp thời.

Thứ hai, vận động gia đình các đồng chí cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh, chính sách pháp luật BHYT, tham gia BHYT tự nguyện cho các thành viên trong gia đình, đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động người thân tham gia BHYT.

Thứ ba, rà soát, thẩm định hộ gia đình có mức sống trung bình để làm căn cứ thực hiện chính sách hỗ trợ đóng BHYT theo quy định; thường xuyên cập nhật thông tin, nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Thứ tư, Ngành y tế xã nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh nhằm đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT bằng việc tiếp tục củng cố và hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh; cải cách các thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh.

Thứ năm, Đài truyền thanh xã tăng cường thời lượng, tin bài tuyên truyền về chính sách hỗ trợ BHYT và công tác tham gia BHYT trên địa bàn xã.

BHYT là chính sách thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân, nhất là các hộ gia đình làm nông nghiệp, các hộ hộ gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn... Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp ngành, cùng với sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trên địa bàn xã, tin rằng việc thực hiện chỉ tiêu BHYT theo lộ trình xây dựng nông thôn mới xã Vĩnh Lợi sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra../.

Kim Xoàng