Khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho hộ nghèo ấp Hòa Phú 4 thị trấn An Châu
Ngày 07-06-2018, UBMTTQVN thị trấn An Châu tổ chức khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho gia đình ông Lê Văn Hậu ngụ tổ 01, ấp Hòa Phú 4 là gia đình thuộc diện hộ nghèo của thị trấn, đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Responsive image
 

Căn nhà mới được xây dựng có diện tích ngang 3,6m dài 6,5m với tổng kinh phí xây dựng ước tính trên 20 triệu đồng. Dự kiến ngôi nhà mới sẽ được hoàn thành sau 2 tuần thi công.

Hoạt động xây dựng nhà “ Đại đoàn kết” cho hộ nghèo sẽ góp phần giúp họ vượt qua khó khăn, có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững, sớm ổn định cuộc sống. Qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, thể hiện tinh thần  “Lá lành đùm lá rách” với những hoàn cảnh còn khó khăn./.

Minh Thiện