Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Cầu Kênh 17, thuộc ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An được xây dựng mới
Nhằm tạo điều kiện để nhân dân đi lại giao thương hàng hóa dễ dàng hơn, kết nối phát triển du lịch tại Dinh Sơn Trung, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, góp phần thực hiện tiêu chí về giao thông trong bộ tiêu chí nông thôn mới, đưa xã Vĩnh An, huyện Châu Thành sớm hoàn thành chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, sáng ngày 24-6-2020, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Châu Thành phối hợp với UBND xã Vĩnh An và đơn vị thi công chú Út Ngộ tổ chức giao mốc thi công cầu Kênh 17, thuộc ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An.

Responsive image
 

Cầu kênh 17 được cất được xây dựng và đưa vào sử dụng đã lâu, đến nay cầu xuống cấp gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Đặc biệt, vào dịp lễ hội Dinh Sơn Trung hàng năm tuyến đường và cây cầu trên thường xuyên bị ùn tắt giao thông. Trước thực trạng ấy, xã Vĩnh An phối hợp với ngành chuyên môn huyện Châu Thành tổ chức giao mốc thi công cất mới cây cầu trên. Cầu Kênh 17 xây dựng mới có kết cấu bằng bê tông cốt thép  chiều dài cây cầu 30 m, chiều rộng mặt cầu 4m, kinh phí xây dựng dự kiến trên 1,3 tỷ đồng. Số tiền trên từ nguồn vận động xã hội hóa cùng với nguồn đối ứng hỗ trợ của Nhà nước 20% kinh phí. Dự kiến, đến đầu tháng 7 cầu kênh 17 sẽ được khởi công xây dựng.

Minh Tân