Vĩnh Hanh tổ chức Hội nghị đóng góp văn kiện Đại hội Mặt trận Nhiệm kỳ mới
Nhằm đánh giá sát kết quả công tác Mặt trận trong Nhiệm kỳ vừa qua, khắc phục những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp thực hiện trong Nhiệm kỳ mới; vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Hanh tổ chức Hội nghị đóng góp văn kiện Đại hội Mặt trận xã, khóa IX, Nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng chí Lương Văn Dũng, phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Hanh đã đến dự.

Responsive image
 

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận đóng góp dự thảo báo cáo kết quả công tác mặt trận nhiệm kỳ 2014 – 2019, mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 – 2024. Qua thảo luận, các đại biểu nêu lên những ý kiến cho công tác mặt trận nhiệm kỳ mới đạt nhiều kết quả như cần xem xét cơ cấu nhân sự, thành viên Ban công tác mặt trận cần bản lĩnh, có tinh thần trách nhiệm cao, quá trình giám sát cần tìm ra những phương hướng để khắc phục yếu kém; Nhiệm kỳ mới cần thể hiện rõ nét hơn nữa tinh thần đoàn kết của cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân, nhất là trong xây dựng Nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Văn Dũng biểu dương những đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng của các đại biểu thành viên Ban công tác Mặt trận; Đồng thời mong muốn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Hanh trong Nhiệm kỳ mới nỗ lực vượt qua khó khăn, đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, thực hiện đạt nhiều kết quả cao trong nhiệm kỳ sắp tới.

Lê Hậu