Bình Hòa công bố Quyết định giải thể Chi bộ cơ quan xã
Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo và hướng dẫn của Tỉnh ủy và Huyện ủy, sáng ngày 13 – 8, Đảng ủy xã Bình Hòa tổ chức công bố Quyết định giải thể 2 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã là Chi bộ Khối dân vận và Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND xã. Tham dự có Đ/c Trần Tấn Phương – HUV, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Responsive image
 

Hiện tại, Đảng bộ xã Bình Hòa có 16 Chi bộ trực thuộc với tổng số 420 Đảng viên đang sinh hoạt.  Riêng đối với Chi bộ Khối dân vận hiện có 18 đảng viên và Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND xã có 24 đảng viên sinh hoạt. Cả hai Chi bộ sẽ chính thức được giải thể từ ngày 15/8, các đảng viên sẽ được phân công về Chi bộ các ấp để tiếp tục sinh hoạt theo Điều lệ đảng.

Việc thực hiện giải thể Chi bộ cơ quan xã nhằm mục tiêu sắp xếp, tinh gọn tổ chức Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng về chất lượng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới. Các đảng viên được phân công về sinh hoạt tại cơ sở góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng viên và nhân dân, tạo điều kiện để  nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền ở cơ sở. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt bộ, xây dựng đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trúc Phương