Chúc mừng năm mới 2019!!!
CLB gia đình phát triển bền vững ấp Hòa Long 1, thị trấn An Châu sinh hoạt các kỹ năng xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc
Chiều ngày 08-01-2019, CLB gia đình phát triển bền vững ấp Hòa Long 1, thị trấn An Châu đã có buổi sinh hoạt để tuyên truyền các kiến thức về pháp luật và chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng để xây dựng gia đình hạnh phúc.

Responsive image
 

Theo đó, tại đây các thành viên của CLB gia đình phát triển bền vững Hòa Long 1 được thông tin, truyền đạt, trao đổi các kỹ năng ứng xử, giao tiếp, trao đổi giữa các thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó, các thành viên trong CLB đã mạnh dạng chia sẻ kỹ năng cũng như kinh nghiệm sống, để từ đó, có sự trao đổi học hỏi lẫn nhau, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.

Qua đó, gớp phần khẳng định vai trò quan trọng của CLB gia đình phát triển bền vững, đây chính là nơi để các thành viên đoàn kết, giao lưu học hỏi để vận động mọi người tương thân, tương ái giúp đỡ nhau để tiến đến xóa bỏ tình trạng bạo lực gia đình, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, phát huy thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của gia đình Việt Nam./.

Minh Thiện