Cựu chiến binh xã Vĩnh Bình gương mẫu phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ
Quý vị và các bạn thân mến, trong kháng chiến, những người lính đã không tiếc tuổi xuân, anh dũng xông pha trận mạc để bảo vệ Tổ quốc. Khi hòa bình lập lại, những người lính xông pha trận mạc ngày nào đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về đời thường, họ lại hăng hái tham gia công tác ở cơ sở, gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Đó là đóng góp của những cựu chiến binh gương mẫu đã góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, làm tỏa sáng hơn phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”. Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, trong nhiệm kỳ qua (2014 – 2019), Cựu chiến binh xã Vĩnh Bình luôn đoàn kết, phát huy tinh thần dân chủ, gương mẫu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện nhiều phần việc thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Responsive image
 

Phát huy vai trò là tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Bình luôn quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ là lực lượng nồng cốt trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương. Hội thường xuyên theo dõi, lắng nghe và phản ánh kịp thời cho Đảng ủy, UBND xã về tình hình dư luận xã hội và những vấn đề mà hội viên và Nhân dân quan tâm. Hội phối hợp cùng Mặt trận, Ban, Ngành, Đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được trên 200 cuộc, thu hút trên 10.000 lượt cán bộ và người dân tham dự. Riêng Hội đã tổ chức 72 cuộc và có gần 1.000 lượt hội viên tham dự trong các cuộc Hội nghị Ban Chấp hành, sinh hoạt Chi bộ để tuyên truyền những thủ đoạn, âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình” để từng hội viên nâng cao cảnh giác, đấu tranh chống lại những biểu hiện xuyên tạc Đảng, Nhà nước ta.

Năm năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Bình đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Từ đó nhiều công trình, phần việc được thực hiện trong 5 năm qua như, tham gia cất và sửa chữa 4 căn nhà đại đoàn kết cho các hội viên với tổng kinh phí trên 260 triệu đồng; Vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân tiền, hiện vật để thực hiện rãi cát, đá đường giao thông nông thôn, đường ra cánh đồng. Phát biểu tại đại hội thi đua Cựu chiến binh gương mẫu xã Vĩnh Bình lần thứ VI, giai đoạn 2014 – 2019, ông Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Vĩnh Bình cho biết:“Tham gia phong trào cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới, Hội đã tham gia xây dựng tiêu chí về môi trường. Hội cùng công an quản lý các đối tượng gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, lô đề…. Tham gia vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân đóng góp tiền, hiện vật, rãi cát đá lộ giao thông nông thôn, đường ra cánh đồng với chiều dài trên 5km, số tiền 30 triệu đồng; Vận động sửa chữa 2 cây cầu giao thông nông thôn, vận động 100% cán bộ, hội viên tham gia bảo hiểm y tế”.

Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên từng bước được cải thiện, nhiều mô hình kinh tế phát huy hiệu quả, đến nay, Hội đã không còn hội viên thuộc diện hộ nghèo, còn 1 hội viên thuộc diện cận nghèo. Ông Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Vĩnh Bình cho biết thêm: “Phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, với tinh thần đoàn kết, chia sẻ trong những lúc khó khăn, cùng với bản tính luôn cần cù, sáng tạo, nêu cao ý chí vượt qua mọi khó khăn, thử thách; Bằng nhiều biện pháp, cách làm hay, mô hình có hiệu quả, qua kinh nghiệm nhiều năm và học tập ở nhiều nơi, mỗi cán bộ, hội viên luôn thể hiện quyết tâm cao, vươn lên thoát nghèo, từ đó tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt”.

Bên cạnh đó, Hội không ngừng xây dựng Hội ngày càng trong sạch vững mạnh. Hội luôn quan tâm đến tình hình tư tưởng của mỗi cán bộ, hội viên và kịp thời phát hiện, định hướng đúng đắn, đồng thời, không ngừng bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ hội theo phân cấp được 5 lớp, đạt 100% kế hoạch đề ra. Trong giai đoạn 2014 – 2019, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” xã Vĩnh Bình luôn được duy trì có nề nếp và phát huy hiệu quả tích cực, thực sự là động lực thúc đẩy các tập thể và cá nhân hăng hái thi đua lập được nhiều thành tích quan trọng trên các lĩnh vực hoạt động của Hội. Tuy đạt nhiều kết quả đáng biểu dương, nhưng phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, giai đoạn 2014 – 2019 của Hội cựu chiến binh xã Vĩnh Bình còn một số khó khăn, hạn chế như, nội dung thi đua chưa phong phú, chậm đổi mới, nhiều mô hình, điển hình tốt chưa được nhân rộng kịp thời, chất lượng sinh hoạt Chi hội đôi lúc chưa đều.

Nhằm phát huy hiệu quả đạt được, khắc phục những hạn chế để phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu xã Vĩnh Bình” trong giai đoạn 2019 – 2024 được thành công hơn nữa, Hội cựu chiến binh xã Vĩnh Bình sẽ không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức, phát động thi đua, xây dựng nội dung tiêu chí thi đua phù hợp với thực tiễn và sát với tình hình nhiệm vụ của Hội; Kịp thời phát hiện, nhân rộng điển hình tập thể, cá nhân cựu chiến binh tiêu biểu của phong trào, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Gắn phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, nhất là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Và như thế, trong tình hình mới như hiện nay, những người lính anh hùng xông pha trận mạc ngày nào, nay tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, từ đó, vị trí, vai trò của của các cựu chiến binh gương mẫu của xã Vĩnh Bình tiếp tục được khẳng định.

Lê Hậu