Châu Thành học tập và làm theo lời Bác dạy
Xác định ý nghĩa quan trọng của việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Huyện Châu Thành đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, vận dụng phù hợp với thực tiễn địa phương, tạo được sức lan tỏa đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Những việc làm thiết thực theo lời Bác dạy, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển...

Responsive image

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Trần Minh Nhựt tặng Giấy khen cho các các nhân có thành tích trong hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương

Để việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sát với thực tiễn cuộc sống, Huyện ủy Châu Thành thường xuyên tuyên truyền, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Đồng thời, ban hành các văn bản lãnh đạo đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, xiết chặt kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh…

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Trần Minh Nhựt cho biết: Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, giữ vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, thời gian qua, Đảng bộ huyện đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, tạo sự đồng thuận, gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Công tác tự phê bình và phê bình được các Chi, Đảng bộ các cấp thực hiện nghiêm túc trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, khách quan. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát luôn được các Chi, Đảng bộ cơ sở quan tâm thực hiện. Từ đó, góp phần xây dựng khắc phục những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu luôn thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, kiên định, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống có nhiều chuyển biến rõ rệt.

Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được các cấp cơ sở Đảng huyện Châu Thành triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội. Thời gian qua, Huyện ủy Châu Thành triển khai hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, nhất là trong giải quyết các vấn đề mà Nhân dân quan tâm. Vì thế, phần lớn các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội huyện đều đạt kế hoạch đề ra. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm trên các lĩnh vực được quan tâm, giải quyết kịp thời. Từ đó, tạo được niềm tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, thời gian qua, trên địa bàn huyện Châu Thành xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của các tập thể, cá nhân tiêu biểu để nhân rộng. Với khẩu hiệu “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp, dân hưởng thụ”, huyện Châu Thành thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động sức dân tham gia thực hiện công trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức. Đặc biệt, huyện duy trì phong trào toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức tiết kiệm 2 ngày lương/năm, để gây quỹ xã hội – từ thiện, chăm lo người nghèo… Mỗi năm, phong trào đã tiết kiệm gần 1 tỷ đồng gây quỹ khuyến học – khuyến tài, chăm lo an sinh xã hội. Bên cạnh đó, nhiều cá nhân, gia đình, tập thể sẵn sàng góp sức, tiền của cùng chính quyền địa phương thực hiện các công trình phúc lợi xã hội và giúp nhau vươn lên thoát nghèo. Tiêu biểu, như: Ông Võ Văn Út, Nguyễn Tấn Dược; Võ Văn Cửu (ba Tu), Nguyễn Văn Mạnh, ông Nguyễn Thanh Phong (tư Tạc), Thạch Văn Nhơn (ba Nhơn)…

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Trần Minh Nhựt nhấn mạnh: Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, Đảng bộ huyện Châu Thành tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động. Trong đó, tập trung vào các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đồng thời, đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và của hệ thống chính trị, vai trò nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Từng ban ngành, đoàn thể, các cấp ủy Đảng tiếp tục xây dựng mô hình triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn cụ thể từng địa phương, đơn vị nhằm mang lại hiệu quả cao trong tổ chức thực hiện. Ngoài ra, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình, nhân rộng các mô hình tiêu biểu. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí, nhằm đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh…

Bài, ảnh: Trung Hiếu