Châu Thành phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết theo lời dạy của Bác
Phát huy truyền thống dân tộc, phát huy tinh thần đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ huyện Châu Thành phát động trong những năm qua đã đã tạo được sự đồng tình, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, thể hiện ý chí cần cù, nghị lực lao động, tinh thần đoàn kết nỗ lực vươn lên thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng huyện Châu Thành ngày càng giàu đẹp, văn minh và tiến bộ.

Responsive image

Phát quà cho bà con nghèo

Đại đoàn kết chính là nội dung xuyên suốt và nhất quán trong toàn bộ hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc. Trong suốt cuộc đời hoạt động, Người đã không ngừng chăm lo, vun trồng cho sự nghiệp đoàn kết toàn dân, tập hợp lực lượng trong một Mặt trận Dân tộc Thống nhất.

Trải qua 88 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng ta và Bác Hồ sáng lập ngày 18/11/1930, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp Nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân, Đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

Kế tục ý nghĩa vẻ vang đó, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện Châu Thành tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Động viên Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy mọi nguồn lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương; Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tổ chức động viên Nhân dân tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; Tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư, để Đảng ta mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân; đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện Châu Thành trong tình hình mới, qua đó, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Với vị trí quan trọng và vai trò to lớn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tăng cường sự phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, triển khai có hiệu quả cuộc vận động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua hơn hai năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” lồng ghép cùng Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở phối hợp cùng các tổ chức thành viên vận động trên 66 tỷ 464 triệu đồng đạt 220% kế hoạch. Từ nguồn quỹ trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã cất mới 1.229 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 105 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt là đối với 5 xã điểm xây dựng Nông thôn mới của huyện giai đoạn 2016 – 2020 là Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Cần Đăng, Bình Hòa và An Hòa về cơ bản đã vận động hỗ trợ hoàn thành việc xây dựng nhà đại đoàn kết đạt chuẩn Nông thôn thôn mới về nhà ở, góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu 9.1 về nhà ở cho các xã về đạt chuẩn Nông thôn mới. Ngoài xây dựng, sửa chữa nhà ở, dịp Tết Nguyên đán, Mặt trận và các tổ chức thành viên còn vận động, trao tặng hàng ngàn suất quà, giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vui xuân, đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp cùng các ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng quà, cứu trợ đột xuất, hỗ trợ khám chữa bệnh cho trên 32.000 lượt người nghèo, cận nghèo, hỗ trợ học tập cho 38.000 học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn tạo động lực để các em được tiếp bước đến trường. Ngoài các hoạt động hỗ trợ nhà ở, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện còn vận động nguồn lực xã hội nâng cấp, sửa chữa hạ tầng nông thôn. Qua hai năm, toàn huyện đã xây mới và sửa chữa 89 cây cầu nông thôn, nâng cấp sân trường, trạm y tế, mua xe chuyển viện miễn phí, xây dựng nghĩa trang nhân dân… góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho bà con nhân dân trên địa bàn.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động ngày càng nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; nhiều mô hình, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả ngày càng phát huy được sức mạnh của khối Đại đoàn kết dân tộc. Cụ thể như: Mô hình Hội Mái ấm tình thương xã Vĩnh Thành; mô hình thu gom rác tại xã Cần Đăng; mô hình ấp tự quản về an toàn giao thông; mô hình khu dân cư không tội phạm; mô hình lắp đặt camera ở các tuyến, khu dân cư ấp để phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự; mô hình đoạn đường an toàn giao thông… Cùng với đó Ban công tác Mặt trận khu dân cư ở các ấp động viên nhân dân thực hiện và giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhân dân đã bàn và biểu quyết các công việc về xây dựng nông thôn mới, các công trình phúc lợi công cộng. Vì vậy, dân chủ ở cơ sở ngày càng phát huy thực sự và đem lại kết quả thiết thực, góp phần tăng cường sự đồng thuận và ổn định xã hội.

Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa, thời gian tới MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nghị quyết của Đảng; Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc đến mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ hơn trong nhận thức về công tác Mặt trận, công tác vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây nông thôn mới và đô thị văn minh” với những nội dung cụ thể, thiết thực, góp phần xây dựng gia đình văn hóa, làng, khu dân cư văn hóa để mọi người có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cuộc sống của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…Nâng cao chất lượng MTTQ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Lựa chọn nội dung giám sát, phản biện xã hội là những vấn đề nhân dân quan tâm

Thanh Bình