Bình Hòa Học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới
Đảng bộ xã Bình Hòa hiện có 402 đảng viên, sinh hoạt ở 16 Chi bộ trực thuộc. Những năm qua, Đảng bộ xã đã thực hiện Chỉ thị số 03 -CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc, sáng tạo và hiệu quả gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Responsive image

Sửa chữa lộ giao thông nông thôn

Từ đó, tạo nên sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo động lực thúc đẩy công cuộc xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn trên địa bàn xã đã có những khởi sắc, đời sống của nhân dân từng bước được nâng cao.

Đặc biệt trong năm 2018, xã Bình Hòa phấn đấu về đích trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ xã xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu gắn với xây dựng nông thôn mới. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã luôn triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05 tới toàn thể cán bộ, đảng viên; xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm tương ứng với nội dung, yêu cầu của từng chuyên đề. Đồng thời, đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05 vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của các chi bộ trực thuộc, đoàn thể xã; gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Kết quả, trong năm 2018, toàn Đảng bộ xã đăng ký thực hiện đạt 18 công trình, phần việc, tổng giá trị trên 218 triệu đồng. Nổi bậc là công trình đèn đường chiếu sáng lộ nông thôn “3 trong 1”; vận động cất nhà cho hộ nghèo, sửa chữa cầu, đường nông thôn…

Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa, Bà Lê Thị Tú Anh, Cho biết: “Việc triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 không chỉ góp phần quan trọng giúp xã Bình Hòa hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong những năm qua mà còn đưa xã Bình Hòa trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới, trở thành xã nông thôn mới thứ 4 của huyện Châu Thành. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người tại địa phương đạt 45,316 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,69%, đạt theo chỉ tiêu quy định.”

Thực hiện theo Bác: “nói đi đôi với làm”, Khi mới bắt tay vào xây dựng nông thôn mới đầu năm 2011, xã chỉ mới có 3 tiêu chí và 19 chỉ tiêu đạt theo yêu cầu. Qua 8 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 - 2018, xã Bình Hòa đã phấn đấu phát triển kinh tế với nguồn lao động dồi dào, nâng dần mức thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ hộ nghèo giảm đều qua các năm. Đồng thời, địa phương đã xây dựng hệ thống chính trị - xã hội vững mạnh, tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo tốt. Với đội ngũ cán bộ được trẻ hóa, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và nhiệt tình đã góp phần thực hiện tốt các mặt công tác. Song song đó, công tác tuyên truyền được Chính quyền địa phương thực hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và đi vào chiều sâu. Kết quả, việc tuyên truyền đã mang lại hiệu quả tích cực, hầu hết người dân địa phương đều hiểu được vai trò chủ thể cùng với cả hệ thống chính trị của địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới, qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực từ nhận thức, hành động, việc làm, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Responsive image

Ra quân vệ sinh, xây dựng cảnh quan môi trường

Chính vì vậy, Chính quyền địa phương đã huy động được sức dân trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, trong tổng vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới tại địa phương từ ngân sách Trung ương, Tỉnh, Huyện trên 213,3 tỷ đồng, đã có trên 9,1 tỷ đồng do nhân dân đóng góp. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã huy động nhân dân đóng góp xây dựng và nâng cấp nhiều tuyến đường, cầu đường nông thôn với tổng vốn trên 6,6 tỷ đồng, tiêu biểu là tuyến đèn đường chiếu sáng lộ giao thông nông thôn, với chiều dài 6km dọc tuyến Mặc Cần Dưng qua 3 ấp là Phú An I, Phú An II và Phú Hòa I, theo thiết kế 2 trong 1 là đèn chiếu sáng và treo cờ nước, tổng kinh phí thực hiện trên 300 triệu đồng, từ nguồn vận động nhân dân đóng góp.

Từ việc học tập và làm theo gương Bác, Đảng bộ xã còn phát huy tính “Dân vận khéo” trong việc tuyên truyền người dân cùng với sức mạnh của hệ thống chính trị tích cực thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Nhiều cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức được ý nghĩa của việc học tập và làm theo gương Bác, từ đó có những việc làm cụ thể trong xây dựng nông thôn mới như: tự nguyện hiến đất, đóng góp tài sản, công sức để làm đường giao thông nông thôn. Nhờ đó, đến tháng 8/2018, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu. Đến nay, toàn xã có 99,48% hộ sử dụng điện, 89,24% hộ sử dụng nước sạch, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,74%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 97,01%, tỷ lệ nhà dân có nhà ở đạt tiêu chuẩn là 70,82%, số hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh đảm bảo 3 sạch là 95,17%... hiện toàn xã không còn nhà xiêu vẹo, dột nát.

Các phong trào thi đua như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các hoạt động xã hội - từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người nghèo được địa phương quan tâm thực hiện, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia. Hiện toàn xã có số hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa là 97,6%, trong đó có đến 92% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm, 5 năm, 10 năm và 15 năm liền, có 96,65 số hộ dân thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội…. toàn xã có 93,78% số hộ treo Ảnh Bác, số hộ làm hàng rào, cột cờ theo tiêu chuẩn, đạt 76,85%.
 
Có thể thấy, việc học tập Bác đã phát huy tính hiệu quả trên mọi lĩnh vực, kinh tế - văn hóa –xã hội và cả trong đời sống. Việc học tập Bác đã có sức lan tỏa mạnh mẽ từ trong cán bộ, Đảng viên đến nhân dân. Với kết quả đã đạt được, Bình Hòa đã hoàn thành mục tiêu đề ra trở thành một xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, việc học tập Bác không dừng lại ở đó, mà trở thành một nội dung quan trọng và thường xuyên. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, từ Đảng bộ xã đến các chi bộ trực thuộc tiếp tục đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Với những kế hoạch cụ thể đã đề ra, tin chắc rằng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của xã Bình Hòa tiếp tục được lan tỏa, đi vào chiều sâu, tác động đến từng hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trúc Phương