Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Chi bộ Khối dân vận xã Bình Hòa đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chi bộ là hạt nhân lãnh đạo chính trị, là đơn vị chiến đấu ở cơ sở, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với quần chúng, là nơi giáo dục, rèn luyện, kết nạp đảng viên; là nơi quản lý, phân công, kiểm tra công tác và sàng lọc đảng viên.

Responsive image
 

Mọi hoạt động của chi bộ nhằm đảm bảo cho đường lối, chính sách của Đảng được quán triệt và thực hiện một cách có hiệu quả ở cơ sở và trách nhiệm của từng Đảng viên; Đồng thời góp phần vào việc bổ sung, hoàn chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.

Thông qua sinh hoạt chi bộ làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; Tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ; Cấp ủy nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; Có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thực hiện tốt Nghị quyết của Chi bộ và của cấp ủy cấp trên; Bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để Chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên…

Đảng bộ xã Bình Hòa có 16 Chi bộ trực thuộc, với 370 Đảng viên, riêng Chi bộ Khối dân vận có 14 Đảng viên bao gồm Mặt trận tổ quốc, các Đoàn thể, Dân vận và các Ban xây dựng Đảng. Trong nhiệm kỳ qua 2015 – 2017, Chi bộ Khối Dân vận xã luôn xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Đảng viên là nhiệm quan trọng góp phần cho từng Đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ. Chi bộ luôn quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt, đổi mới hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng cho từng Đảng viên gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó giúp cho từng Đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm của người Đảng viên trong thực hiện công tác chuyên môn cũng như rèn luyện lập trường, chính trị tư tưởng vững vàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ 2015 – 2017, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, qua đó vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực các phong trào, thi đua lao động sản xuất, xây dựng tình làng, nghĩa xóm, tương trợ lẫn nhau góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới của địa phương. Chi bộ tổ chức sinh hoạt đều đặn định kỳ hàng tháng theo hướng dẫn của Trung ương. Hàng năm Chi bộ đều xây dựng Kế hoạch kiểm tra chấp hành đối với Đảng viên, thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI và XII, từ đó từng cán bộ, Đảng viên xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Qua trao đổi với chúng tôi, Đ/c Nguyễn Thị Gấm - Bí thư Chi bộ Khối dân vận xã Bình Hòa, cho biết: “Trong nhiệm kỳ, Dân vận, Mặt trận và các Đoàn thể đã vận động nhân dân đóng góp các nguồn quỹ “vì người nghèo”, “An sinh xã hội” được trên 15,6 tỷ đồng, đạt 975% Nghị quyết bao gồm tiền và hiện vật, qua đó thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình khó khăn trong xã. Cất mới và sửa chữa 88 căn nhà Đại đoàn kết, đạt 176% chỉ tiêu Nghị quyết. Vận động nhân dân treo ảnh Bác Hồ được trên 4.100 hộ, đạt 75,48%, số hộ làm hàng rào đạt 67,17%, và hộ làm cột cờ theo chuẩn đạt 72,82%, đến nay số gia đình văn hóa đạt 91,99%. Các Hội đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội, phát triển Hội viên đạt theo chỉ tiêu hàng năm. Công tác tuyên giáo đã tham mưu tốt cho Đảng ủy tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho tất cả cán bộ, Đảng viên, và tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII, Nghị quyết trung ương 4 khóa XII và các Nghị quyết của Tỉnh, Huyện một cách đầy đủ đến cán bộ, Đảng viên…”

Thực tiễn cho thấy, thời gian qua, Chi bộ Khối Dân vận xã cùng các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Bình Hòa đã thực hiện tốt quy định về sinh hoạt đảng, duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ phê bình và tự phê bình; trong sinh hoạt chi bộ đã thể hiện được tính lãnh đạo, tính chiến đấu và tính giáo dục. Duy trì sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề khá nề nếp, thảo luận dân chủ, thống nhất thành Nghị quyết của chi bộ, tất cả các nội dung sinh hoạt chi bộ đều được phản ánh đầy đủ qua sự ghi chép của thư ký hội nghị vào biên bản của chi bộ. Chi bộ đã quan triệt thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cụ thể từng Đảng viên đã xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo Bác, trong buổi sinh hoạt đều phân công Đảng viên kể mẫu chuyện về Bác và rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân và cho tập thể, trong nhiệm kỳ Chi bộ đã kể 29 mẫu chuyện. Hàng năm Chi bộ còn đánh giá chất lượng Đảng viên theo đúng hướng dẫn, qua đánh giá tất cả Đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh” nhiều năm liền.

Responsive image
 

Kết thúc một nhiệm kỳ 2015 – 2017, Chi bộ Khối Dân vận xã Bình Hòa được Đảng ủy xã chọn là Đại hội điểm. Đại hội diễn ra với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và dân chủ cao. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã đề ra.

Bí thư Chi bộ khối dân vận xã Bình Hòa, Đ/c Nguyễn Thị Gấm, cho biết thêm: “Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm vừa qua, trong nhiệm kỳ mới 2017 – 2020, Chi bộ Khối dân vận xã tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Chi bộ sao cho thiết thực, tạo sự hứng khởi và sự tham gia tích cực của Đảng viên. Tạo điều kiện để đảng viên được học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nâng cao khả năng bàn bạc, thảo luận và quyết định Nghị quyết của Chi bộ. Tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua sinh hoạt Chi bộ thường lệ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò, trách nhiệm, tinh thần gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”…

Với sự tích cực chủ động, quyết tâm đổi mới sinh hoạt của Chi bộ, trong thời gian tới Chi bộ Khối Dân vận xã Bình Hòa nói riêng và các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã nói chung ngày càng được củng cố, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị. Đồng thời góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.

Trúc Phương