Châu Thành chung tay thực hiện bảo hiểm y tế học sinh
Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh, sinh viên là mối quan tâm rất lớn của toàn xã hội; là một trong những nội dung quan trọng trong mục tiêu giáo dục, đào tạo toàn diện con người của Đảng và Nhà nước ta. Chính sách Bảo hiểm y tế được thực hiện với học sinh, sinh viên đã chứng minh tính đúng đắn, sự cần thiết khách quan, là giải pháp hữu hiệu giúp cho thế hệ trẻ đủ sức khỏe để học tập, rèn luyện, là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị; trong đó, hệ thống trường học các cấp có vai trò nòng cốt. Với ý nghĩa đó, trong những năm qua, Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành phối hợp cùng Bảo hiểm Xã hội huyện thực hiện nhiều giải pháp tích cực với mục đích thu hút ngày càng nhiều học sinh tham gia bảo hiểm y tế, mong muốn các em đều được chăm sóc sức khỏe.

Vào đầu mỗi năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành phối hợp cùng bảo hiểm xã hội huyện giao chỉ tiêu vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế đến từng trường, đồng thời, tham mưu UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn và trường học làm tốt công tác vận động tham gia bảo hiểm y tế học sinh trên địa bàn huyện. Bảo hiểm xã hội và Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện đã phối hợp tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện bảo hiểm y tế ở các trường có tỷ lệ học sinh tham gia thấp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc và bàn giải pháp hỗ trợ các trường hoàn thành chỉ tiêu đề ra, đồng thời cơ quan bảo hiểm xã hội huyện đã cung cấp tờ thông báo về thu bảo hiểm y tế học sinh, tờ rơi tuyên truyền về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế đến các em học sinh và phụ huynh.

Từ những giải pháp trên, số lượng học sinh tham gia bảo hiểm y tế tăng qua từng năm. Cụ thể, đến cuối năm 2018, toàn huyện Châu Thành có 45/45 trường có học sinh tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 100% số trường học trên địa bàn huyện, trong đó có 42 trường đạt tỷ lệ tham gia từ 90% đến 100%, 3 trường có số học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ dưới 90%. Trong công tác vận động tham gia bảo hiểm y tế, huyện có 8 trường tỷ lệ vận động thấp hơn so với năm 2017 và có 32 trường tỷ lệ vận động tăng cao hơn 2017. Tổng số tiền chi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh là 1.014 triệu đồng. Tình hình khám chữa bệnh bảo hiểm y tế,  trong năm 2018 có tổng cộng 17.149 lượt khám chữa bệnh với tổng chi phí 2.268 triệu đồng, trong đó có 5 trường hợp học sinh điều trị với chi phí kỹ thuật cao số tiền trên 222 triệu đồng. Ngoài ra, bảo hiểm xã hội huyện cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo biểu dương, động viên các trường thực hiện tốt công tác vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội huyện, khen thưởng 18 tập thể có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền, vận động các em học sinh tham gia bảo hiểm y tế trong năm 2018.

Có thể nói, trong năm học 2018 – 2019, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo cấp ủy chính quyền các cấp tại địa phương, đã chỉ đạo kịp thời các Ngành có liên quan phối hợp thực hiện cuộc vận động cao điểm bảo hiểm y tế học sinh, nhất là các xã đạt tiêu chí Nông thôn mới luôn cố gắng duy trì tỷ lệ 100%. Công tác phối hợp giữa bảo hiểm y tế và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Châu Thành khá chặt chẽ đã tham mưu cho UBND huyện tổ chức tổng kết bảo hiểm y tế học sinh, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng trường, lãnh đạo các trường cũng ngày càng quan tâm nhiều hơn tới việc vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế, công tác rà soát những em đã có  thẻ bảo hiểm y tế, phân loại những em có hoàn cảnh khó khăn không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo để vận động mạnh thường quân hỗ trợ được các trường thực hiện khá tốt. Ban giám hiệu và giáo viên đã từng bước quan tâm hơn đến chính sách bảo hiểm y tế,  xem đây là nhiệm vụ chung của toàn hệ thống chính trị nhằm chăm lo sức khỏe cho các em học sinh nói riêng và cho mọi người nói chung. Bên cạnh đó, làm tốt công tác tuyên truyền quyền lợi cho các em học sinh và vận động các mạnh thường quân, các thầy, cô giáo cùng hỗ trợ tiền mua thẻ bảo hiểm y tế cho cả em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, trong năm học qua, việc học sinh tham gia bảo hiểm y tế vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế năm 2018 cao hơn năm 2017 là 7,32%, nhưng vẫn còn thấp hơn so với chỉ tiêu giao là 100%. Mức đóng bảo hiểm y tế năm 2018 tăng, đã tạo áp lực về tài chính cho phụ huynh vào đầu năm học. Công tác tuyên truyền bước đầu có hiệu quả, nhưng chưa thực hiện tuyên truyền thường xuyên, đội ngũ tuyên truyền viên chỉ là giáo viên nên đôi khi chưa có kinh nghiệm trong tuyên truyền vận động. Thống kê số học sinh có thẻ bảo hiểm y tế tại một số trường chưa thực hiện tốt, từ đó gây khó khăn cho công tác tổng hợp số liệu báo cáo, ảnh hưởng đến việc đánh giá tỷ lệ học sinh tham gia tại trường và ảnh hưởng đến việc trích kinh phí khám chữa bệnh sức khỏe ban đầu của nhóm này tại trường.

Phát biểu tại Hội nghị triển khai bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 và sơ kết công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 7 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Hồ Trường Huấn, Huyện Ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành yêu cầu những nhiệm vụ trọng tâm đối với bảo hiểm y tế học sinhh trong thời gian tới: Theo đó, nhằm đạt được chỉ tiêu giao năm 2019 phấn đấu các trường phải đạt 100% học sinh có thẻ bảo hiểm y tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương, Bảo hiểm Xã hội huyện Châu Thành và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tham mưu UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện đợt vận động cao điểm học sinh tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn phụ trách, nhằm tạo sự gắn kết, chỉ đạo chặt chẽ trong công tác triển khai, tiến tới bảo đảm an sinh xã hội và góp phần hoàn thành bảo hiểm y tế toàn dân tại địa phương. Phối hợp với các Ban ngành, Đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để học sinh và phụ huynh hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm tuyên truyền trực tiếp đến phụ huynh học sinh trong cát buổi hợp phụ huynh và trong sinh hoạt chủ nhiệm để phụ huynh học sinh thấy được quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế. Thực hiện rà soát phân loại học sinh đã tự mua bảo hiểm y tế hộ gia đình, học sinh đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo diện chính sách, học sinh chưa tham gia bảo hiểm y tế, để có cơ sở xác định số học sinh còn lại chưa có thẻ bảo hiểm y tế cần vận động tham gia. Tổ chức kiện toàn mạng lưới y tế trường học, thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh và sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích của chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường. Bảo hiểm xã hội huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp tốt với các cơ quan, Ban ngành, Đoàn thể, chính quyền địa phương, Hội khuyến học, mạnh thường quân thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ thằng thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đồng thời thường xuyên phổ biến các mô hình gương điển hình để nhân rộng. Bảo hiểm xã hội phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn về tổ chức khám chữa bệnh tốt ngay từ tuyến y tế cơ sở bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh cho học sinh khi tham gia bảo hiểm y tế.

Có thể nói tham gia bảo hiểm y tế là cơ sở để học sinh được chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện để các em an tâm học tập. Việc vận động bảo hiểm y tế học sinh còn nhiều khó khăn nên rất cần sự chung tay của các ngành có liên quan, của quý phụ huynh học sinh và toàn xã hội, qua đó góp phần đẩy mạnh tiến độ thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

Lê Hậu