Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Bình Hòa nỗ lực sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống
Đại hội Đảng bộ xã Bình Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định mục tiêu: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ xã Bình Hòa, phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện, giữ vững danh hiệu nông thôn mới nâng cao”.

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, triển khai các công việc để nhanh chống đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kết quả đại hội sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những quan điểm, mục tiêu, khâu đột phá, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phân kỳ thời gian thực hiện, phân công rõ tập thể, cá nhân phụ trách.

Responsive image
 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Hòa, ông Trần Tấn Phương, cho biết: “Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Bình Hòa đề ra 14 chỉ tiêu và các nhóm giải pháp chủ yếu, cụ thể: phấn đấu thu ngân sách đạt 100% chỉ tiêu hàng năm, trong đó tăng thu từ 3 – 5%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 100%; công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm cho lao động trên 2.000 người; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,1%; thu nhập bình quân đầu người trên 80 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,5%; tỷ lệ huy động học sinh ra lớp hàng năm đạt trên 98%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 95%; phấn đấu xây dựng quỹ khuyến học của xã đạt trên 1 tỷ đồng… Trên cơ sở dự báo tình hình, xác định lợi thế, đặc điểm của xã. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và Nhân dân xã Bình Hoà tập trung: “Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, lấy nông nghiệp làm nền tảng, làng nghề mùng, mền, thương mại – dịch vụ là khâu đột phá; Hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao”.

Responsive image
 

Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đề ra mục tiêu tổng quát, đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đổi mới công tác cán bộ, nâng chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác chính trị, tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác Dân vận của Đảng. Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước, phát huy dân chủ, khai thác lợi thế và các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội; tập trung phát triển nông nghiệp tạo nền tảng cho phát triển thương mại dịch vụ và làng nghề may mùng, mền. Nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Phấn đấu đến năm 2025, Bình Hòa thực sự trở thành một trong những xã có nền kinh tế phát triển nhanh bền vững và quyết tâm giữ vững xã nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, địa phương xác định các khâu đột phá như: Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội - ANCT – TTATXH; Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có tay nghề, để đáp ứng cho khu công nghiệp và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết việc làm; Tập trung kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên; Phát huy thế mạnh đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp - ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; thu hút đầu tư thương mại dịch vụ, làng nghề mùng, mền và lợi thế khu công nghiệp Bình Hòa là nguồn lực, điều kiện quan trọng góp phần tăng trưởng kinh tế ổn định.

Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, trong nhiệm kỳ vừa qua (2015 – 2020), Đảng bộ và Nhân dân trong xã đã không ngừng nổ lực quyết tâm, tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, quản lý Nhà nước, công tác vận động quần chúng và công tác xây dựng Đảng. Nổi bật, địa phương đã thực hiện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đặc biệt, xã đã xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018. Đến nay, kết cấu hạ tầng, cầu đường giao thông nông thôn đã được xây dựng và nâng chất đảm bảo thông suốt, phục vụ cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế xã hội của xã, cũng như khu vực. Từ đó kinh tế xã hội của xã không ngừng phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, tạo điều kiện cho địa phương phát triển toàn diện về mọi mặt. Hiện tại, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55,1 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 4 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 1,97%, so với Nghị quyết là 2%. Đến nay, có 100% các tuyến đường trung tâm xã, đường dân sinh đều được nhựa hóa, bê tông hóa, 100% các tuyến kênh, mương nội đồng đều được kiêng cố hóa, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết; Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện thường xuyên đạt 99,39%, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 90,83%,; toàn xã có 86,42% hộ có nhà ở đạt chuẩn của Bộ xây dựng, không còn nhà tạm, xiêu vẹo, dột nát. Lĩnh vực nông nghiệp phát triển ổn định theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm luôn được chú trọng. Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững, hàng năm địa phương đều đạt 100% chỉ tiêu giao quân. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Với sự nỗ lực và quyết tâm của Đảng bộ và hệ thống chính trị, nhiệm kỳ qua, xã Bình Hòa đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đồng thời tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Những kết quả đạt được đã khẳng định rõ nét vai trò và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ xã và sự nổ lực của các tầng lớp nhân dân trong quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã các nhiệm kỳ trước đã đề ra, để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng xã Bình Hòa phát triển vững mạnh, phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của huyện.

Trúc Phương