Vĩnh An sẽ tiến hành điều tra thông tin về cung cầu lao động
Ngày 11-6-2019, UBND xã Vĩnh An triển khai kế hoạch thực hiện thu thập, cập nhật thông tin, lưu trữ và tổng hợp thông tin về cung cầu lao động năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh An chủ trì hội nghị.

Responsive image
 

Theo kế hoạch, 18 điều tra viên đến 2.368 hộ gia đình trên địa bàn xã để phỏng vấn trực tiếp kết hợp với quan sát để thực hiện điều tra thu thập thông tin. Nội dung điều tra gồm thông tin họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm; trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật; tham gia hoạt động kinh tế … Đối tượng điều tra thu thập thông tin về cung cầu lao động là người  lao động từ đủ 15 tuổi trở lên; Cập nhật thông tin của tất cả những người trong hộ gia đình từ 15 tuổi trở lên mới đăng ký vào hộ khẩu, chuyển đi, chết; thành viên hộ gia đình thay đổi về tình trạng lao động việc làm thất nghiệp, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật đang thường trú hoặc tạm trú (KT3) tại các hộ gia đình trong phạm vi toàn xã. Thời gian điều tra bắt đầu từ 10/6 đến ngày 25/7/2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội, nghị đồng chí Nguyễn Đức Minh, đề nghị các điều tra viên tổ trưởng tổ điều tra cần thực hiện tốt công tác điều tra thu thập thông tin đúng theo kế hoạch đề ra, đảm bảo hoàn thành sớm tiến độ thực hiện công tác điều tra thu thập thông tin.

Thực hiện công tác thu thập, cập nhật thông tin, lưu trữ và tổng hợp thông tin về cung cầu lao động nhằm thu thập thông tin cơ bản và chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và biến động qua từng thời kỳ trên địa bàn, từ đó làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp yêu cầu của cung lao động; đồng thời, thu thập thông tin về thực trạng lao động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động theo nghề và trình độ đào tạo; nhu cầu tuyển dụng lao động, làm cơ sở  định hướng đào tạo và bố trí hợp lý nguồn nhân lực.

Minh Tân