Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
1.201 nông dân xã Vĩnh Hanh được tuyên dương nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi lần thứ VIII
Ngày 24-6-2016, Hội nông dân xã Vĩnh Hanh tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi lần thứ VIII, giai đoạn 2014 – 2016. Đồng chí Lương Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hanh cùng đông đảo hội viên Hội nông dân địa phương tham dự.

Responsive image
 

Đại hội nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi lần này, có 1.201 nông dân được công nhận là nông dân giỏi các cấp (nữ nông dân giỏi có 35 chị, nông dân giỏi là người Chăm là 16 người). Trong đó, nông dân giỏi cấp tỉnh có 212 nông dân, nông dân giỏi cấp huyện có 170 nông dân và nông dân giỏi cấp xã có 819 nông dân. Tập thể nông dân giỏi cấp huyện và cấp xã có 3 tập thể. Nhiều mô hình mới phát huy hiệu quả, nhiều gương nông dân điển hình, cách làm sáng tạo, như mô hình nuôi lươn của ông Lê Văn Hai, ở ấp Vĩnh Thuận mang lại lợi nhuận trên 100 triệu đồng trên một năm; mô hình trồng lúa kết hợp dịch vụ nông nghiệp của ông Nguyễn Long Hồ, ấp Vĩnh Thới có lợi nhuận trên 150 triệu đồng...

Tại Đại hội, các đại biểu đề ra phương hướng cho phong trào nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 – 2018 với việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, phấn đấu để phong trào có bước phát triển mới về chất, chuyển dịch mạnh về cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị và khả năng cạnh tranh cao hơn, góp phần hình thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn, tập trung gắn với thương hiệu sản phẩm và phát triển mạnh theo hướng kinh tế tập thể.

Lê Hậu