Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
04 ấp trên địa bàn Bình Thạnh sẽ đồng loạt tổ chức“Ngày hội đoàn kết dân tộc”năm 2018 vào ngày 16-11
Sáng 30-10-2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Thạnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” năm 2018.

Responsive image
 

Theo kế hoạch nội dung  tổ chức “ Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc” năm 2018 là ôn lại lịch sử và truyền thống của Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; vị trí, vai trò của Mặt trận tổ quốc việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay. Đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và biểu dương khen thưởng những gia đình và cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động, biểu dương gia đình văn hóa...

Đây cũng là dịp để biểu dương sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, biểu dương người tốt, việc tốt. Thời gian tổ chức ngày hội đoàn kết toàn dân ở các ấp trên địa bàn xã Bình Thạnh sẽ diễn ra vào ngày 16-11-2018. Và tổ chức làm điểm tại ấp Thạnh Hòa.

Doãn Hiếu