Huyện đoàn Châu Thành tuyên truyền nông thôn mới cho các em học sinh Trường Trung học Cơ sở Hòa Bình Thạnh
Chiều ngày 05 tháng 11 năm 2019, xã Đoàn Hòa Bình Thạnh phối hợp Huyện đoàn Châu Thành tổ chức tuyên truyền nông thôn mới cho trên 60 học sinh khối lớp 8 Trường Trung học Cơ sở Hòa Bình Thạnh.

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được phổ biến các nội dung chính về đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Châu Thành. Tại đây các em còn tìm hiểu kiến thức hỏi và đáp về kết quả thực hiện nông thôn mới trên địa bàn huyện trong giai đoạn hiện nay. Riêng địa bàn xã Hòa Bình Thạnh, tính đến thời điểm này, toàn xã đạt 13/19 tiêu chí, 41/49 chỉ tiêu. 

Responsive image
 

Qua buổi tuyên truyền, nhằm giúp cho các em có thêm những kiến thức về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên huyện Châu Thành nói chung và địa bàn xã Hòa Bình Thạnh nói riêng. Bên cạnh đó còn tuyên truyền vận động các em, cùng gia đình tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương, góp phần thiết thực vào thực hiện các mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, giúp đẩy mạnh quá trình thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã trong thời gian tới một cách hiệu quả hơn.

Ngọc Hân