Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Trao thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Từ nguồn vận động mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn, chiều ngày 13-10-2020, Hội Khuyến học thị trấn An Châu tổ chức trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Responsive image
 

Trong đợt này, Hội Khuyến học thị trấn đã trực tiếp trao tặng 32 thẻ bảo hiểm cho 32 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 4 trường trên địa bàn thị trấn. Tổng giá trị của đợt phát thẻ bảo hiểm y tế là 10 triệu 032 ngàn đồng.

Công tác chăm lo và mua Bảo hiểm y tế cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là hoạt động mang nhiều ý nghĩa rất thiết thực, góp phần động viên, chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống đối với gia đình các em học sinh trong việc mua bảo hiểm y tế để từ góp phần chung vào mục tiêu 100% các em học sinh trên địa bàn tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện./.

Minh Thiện