Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Bình Thạnh triển khai việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2020
Chiều ngày 17-11-2020, đồng chí Mai Hòa Phúc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2020.

Phát thanh viên: Ngọc Đẹp

Responsive image
 

           Thực hiện theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13-08-2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và các hướng dẫn, số lượng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách của xã Bình Thạnh cần đánh giá, phân loại trong năm 2020 là 45 người. Cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí: Về chính trị tư tương, đạo đức lối sống; Về tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức và ý thức tổ chức kỷ luật. Trong đó tập trung vào kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện thông qua mức độ hoàn thành công việc.

          Trên cơ sở kết quả đánh giá, các cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét, xếp loại năm 2020 theo các mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ và Không hoàn thành nhiệm vụ. Dự kiến xã Bình Thạnh sẽ tổ chức hội nghị đánh giá, xếp loại năm 2020 vào ngày 24-11-2020.

          Việc tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã hàng năm nhằm làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần tăng cường công tác quản lý và sử dụng biên chế hợp lý, hiệu quả, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời kịp thời khen thưởng, động viên cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trúc Phương