Ban ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An vận động nhân dân rải đá đường nông thôn tuyến kênh An Cương
Trong 3 ngày từ ngày 6 đến ngày 8-6-2018, Ban ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An cùng bà con nhân dân ấp tổ chức rải đá đường nông thôn tuyến kênh An Cương đoạn từ kênh số 9 đến kênh số 10 thuộc ấp Vĩnh Thành.

Responsive image
 

Đây là tuyến đường được rải đá hàng năm nhưng bị rửa trôi vào mùa mưa, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển vật tư nông nghiệp của bà con nhân dân. Trước thực trạng trên, Ban ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An đã vận động nhân dân rải đá tuyến đường trên với chiều dài là 1km, tổng kinh phí thực hiện công trình là 12.000.000 đồng, số tiền trên do Ban ấp vận động nhân dân đóng góp để thực hiện hoàn thành công trình, nhằm tạo điều kiện để người dân đi lại dễ dang hơn, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Minh Tân