Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Châu Thành kiểm tra xã Vĩnh Thành
Ngày 5 tháng 11 năm 2018, Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Châu Thành đã đến kiểm tra kết quả thực hiện nâng chất xã “đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” xã Vĩnh Thành giai đoạn 2016-2018. Đồng chí Nguyễn Phạm Tuấn, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thành tiếp đoàn.

Responsive image
 

Tại buổi làm việc, đoàn đã kiểm tra các nội dung như: công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội trên địa bàn xã; các cơ quan văn hóa như: Trạm Y tế, Trường Trung học Cơ sở... Tình hình bạo lực gia đình, kết quả phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo; tình hình thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương Pháp Luật; xây dựng môi trường văn hóa nông thôn….

Qua một buổi làm việc, đoàn đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của xã, đồng thời đại diện lãnh đạo đoàn cũng nhắc nhở trong thời gian tới xã cần khắc phục một số nội dung như: tăng cường các hoạt động của Trung tâm Văn hóa và Học tập Cộng đồng xã, sớm hoàn chỉnh các hồ sơ thi đua của cụm thi đua; đẩy nhanh tiến độ cấp phát giấy chứng nhận gia đình văn hóa…./.

Bích Thủy