Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ VII Đảng bộ xã Bình Thạnh tổ chức họp phiên thứ nhất
Ngày 5-11, Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ VII Đảng bộ xã Bình Thạnh đã tổ chức họp phiên thứ nhất để cho ý kiến về Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trương Ngọc Lợi- Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã đã đến dự và chủ trì cuộc họp.

Responsive image
 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào Đề cương Báo cáo chính trị của Ban chấp hành  Đảng bộ xã Bình Thạnh lần thứ VI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025. Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, tập trung nhấn mạnh về một số vấn đề trọng tâm như: quan điểm, mục tiêu, các khâu đột phá, chỉ tiêu phát triển 5 năm (2020-2025).

Responsive image
 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trương Ngọc Lợi - đề nghị các thành viên Tiểu ban Văn kiện cần phát huy tinh thần, trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Đề cương Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ VII.

Doãn Hiếu