Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Hội đồng nhân dân xã Hòa Bình Thạnh họp kỳ họp lần thứ 7
Ngày 11-4-2018, Hội đồng nhân dân xã Hòa Bình Thạnh tổ chức kỳ họp lần thứ 7 (kỳ họp bất thường) để miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hòa Bình Thạnh. Đồng chí Lê Phước Dũng – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành, cùng 27 đại biểu Hội đồng nhân dân xã về dự.

Responsive image
 

Kỳ họp đã thông qua các tờ trình của Hội đồng nhân dân xã về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch hội đồng nhân dân đối với đồng chí Lê Hồ Ngọc Trung do  nhận nhiệm vụ mới; Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch ủy ban nhân dân xã đối với đồng chí Nguyễn Hữu Phước do đồng chí nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình Thạnh và tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Với số phiếu tín nhiệm cao 27/29 đại biểu, đồng chí  Tô Văn Hùng – Bí thư xã đắc cử Chủ tịch ủy ban nhân dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Đồng chí Nguyễn Văn Thường -  Phó bí thư Đảng ủy, Đại biểu hội đồng nhân dân, đắc cử chức danh chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hòa Bình Thạnh nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

Trần Ngân