Bình Hòa ra quân vận động giải tỏa hành làng an toàn giao thông
Sáng ngày 04-10-2019, UBND xã Bình Hòa tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động các hộ dân không xây cất, cơi nới và mua bán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông khu vực cầu tàu khu công nghiệp Bình Hòa. Ông Nguyễn Văn Tài – Phó Chủ tịch UBND xã dẫn đầu đoàn công tác.

Responsive image
 

Cụ thể, địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, nhắc nhở các hộ dân mua bán dọc trên tuyến đường từ Quốc lộ 91 ra tới khu vực cầu tàu của Khu công nghiệp Bình Hòa. Đồng thời, cho cam kết sẽ tự tháo dỡ, trả lại hiện trạng thông thoáng cho tuyến đường này. Trong vòng 07 ngày, nếu các tổ chức, cá nhân nào không tự chấp hành, UBND xã sẽ kiểm tra, tiến hành thảo dỡ, giải tỏa lều quán, mái che, vật dụng, vật kiến trúc nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ tại khu vực này theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, xã Bình Hòa thường xuyên tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền, vận động và kiểm tra tháo dỡ đối với các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông trên các tuyền đường trung tâm xã, tại cổng trước và sau khu công nghiệp Bình Hòa nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông, đồng thời chỉnh trang lại bộ mật nông thôn, góp phần giữ vững và nâng chất các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Trúc Phương