Huyện kiểm tra phổ cập giáo dục xóa mù chữ xã Vĩnh Bình
Ngày 4-12-2018, ông Hồ Minh Thông, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, Phó trưởng đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục – xóa mù chữ huyện Châu Thành đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục – xóa mù chữ xã Vĩnh Bình về việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ của địa phương trong năm 2018. Ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục – xóa mù chữ xã Vĩnh Bình đã tiếp đoàn.

Responsive image
 

Theo báo cáo của địa phương và kết quả kiểm tra của đoàn, số người trong độ tuổi từ 15 đến 35 tuổi biết chữ là 3.936/4.168 người, đạt tỷ lệ trên 94%; số trẻ 5 tuổi đến lớp là 215/218 trẻ, đạt tỷ lệ trên 98%; số trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình mầm non là 215/215 trẻ, đạt tỷ lệ 100%; số trẻ 6 tuổi vào lớp 1 là 217/217 em, đạt tỷ lệ 100%; số học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học là 139/146 em, đạt tỷ lệ trên 95%; số học sinh 15-18 tuổi tốt nghiệp THCS là 416/485 học sinh, đạt tỷ lệ gần 86%. Kết quả đó cho thấy, xã Vĩnh Bình đạt chuẩn phổ cập giáo dục – xóa mù chữ, trong đó, xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ I; Đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi; Đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ III và đạt chuẩn phổ cập Trung học cơ sở mức độ I.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Hồ Minh Thông mong muốn Ban Chỉ đạo xã tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ và thủ tục liên quan; Trong thời gian tới, cần tiếp tục duy trì và nâng chất các tiêu chuẩn cũng như các điều kiện bảo đảm phổ cập giáo dục – xóa mù chữ tại địa phương.

Lê Hậu