Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Hội khuyến học xã Vĩnh An chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài
Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn xã Vĩnh An được Hội khuyến học xã quan tâm, triển khai thực hiện khá tốt, từ đó góp phần đáng kể trong việc khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng xã hội học tập trong cộng đồng.

Hội khuyến học xã Vĩnh An hiện có 9 chi hội, với trên 900 hội viên. Những năm qua, hoạt động của Hội Khuyến học xã Vĩnh An không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ cho sinh viên, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mà còn chú trọng xây dựng một xã hội học tập, vận động các nguồn lực trong xã hội góp sức chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Với sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ, động viên kịp thời công tác khuyến học, khuyến tài ấy, đã giúp các em học sinh nghèo học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường, tránh tình trạng học sinh bỏ giữa chừng.

Responsive image
 

Để hoạt động Hội khuyến học ngày càng đi và nề nếp và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Hội đã chú trọng công tác tuyền truyền về chiều rộng cả chiều sâu; Tuyên truyền về mục đích ý nghĩa cũng như tầm quan trọng việc xây dựng tổ chức Hội, việc xây dựng các nguồn quỹ; Tuyên truyền những nội dung, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nêu gương điển hình về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đến với mọi tầng lớp nhân dân… Từ đó, ý thức của người dân ngày càng được nâng lên rõ rệt, các tổ chức, cá nhân và người dân tham gia ủng hộ đóng góp kinh phí, vật chất nhằm chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương.

Responsive image
 

Cụ thể, trong năm 2019, Hội khuyến học xã Vĩnh An đã vận động mạnh thường quân các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn hỗ trợ số tiền 83.000.000 đồng; Đồng thời vận động 4.000 quyển tập cho học sinh, 16 chiếc xe đạp mỗi chiếc 1.000.000 đồng… Song song đó, Hội đã phối hợp với các ngành các cấp, cấp phát 10 suất học bổng xổ số kiến thiết tỉnh An Giang mỗi em nhận 1.500.000 đồng; Tặng 200 phần quà cho học sinh nghèo, cận nghèo trị giá 200.000 đồng; Kết hợp với Hội khuyến học huyện Châu Thành trao 17 suất học bổng cho các em học sinh trường THCS mỗi suất 300.000 đồng; Tổ chức cấp phát 1.000 quyển tập cho các điểm trường; cấp 16 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em có điều kiện tiếp bước đến trường trong năm học mới. Với sự hỗ trợ tích cực của Hội khuyến học các cấp các ban ngành, đoàn thể xã, ấp, các trường trên địa bàn xã. Nhiều gia đình mặc dù gặp hoàn cảnh khó khăn nhưng không để con em bỏ học giữa chừng. Hàng năm, có trên 98% học sinh trong độ tuổi đều được huy động đến trường, đã góp phần hoàn thành tốt công tác phổ cập giáo dục ở các bậc học hằng năm.

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng gia đình hiếu học còn được Hội khuyến học xã Vĩnh An quan tâm thực hiện tốt, qua phong trào Hội đã tham mưu công nhận 1.054 hộ gia đình học tập. Trong đó, ấp Vĩnh Thành có 329 hộ, ấp Vĩnh Quới 513 hộ và ấp Vĩnh Phú có 212 hộ.

Mặc dù, đạt được nhiều kết quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên hoạt động của Hội khuyến học xã Vĩnh An vẫn còn tòn tại những khó khăn hạn chế nhất định. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội khuyến học xã Vĩnh An cho biết: “Hiện Hội khuyến học xã cũng còn gặp khó khăn như chất lượng hoạt động Hội khuyến học xã đôi lúc còn hạn chế; các Chi hội hoạt động chưa đều tay”.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội trong thời gian tới, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội khuyến học xã Vĩnh An nhấn mạnh: “Hội sẽ tiếp tục ra sức củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức Hội và hội viên; Thường xuyên báo cáo, thông tin định kỳ và tham mưu Đảng ủy, UBND xã và Hội cấp trên để có sự chỉ đạo kịp thời. Bên cạnh đó, Hội khuyến học xã Vĩnh An tiếp tục mở rộng liên kết phối hợp với các tổ chức xã hội đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Tiếp tục phấn đấu nâng cao hiệu quả hoạt động việc xây dựng các nguồn quỹ nhằm giúp đỡ chăm lo cho các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em tiếp bước đến trường, tránh tình trạng học sinh bỏ học giữ chừng”.

Với những định hướng ấy, tin chắc rằng trong thời gian tới, công tác khuyến học, khuyến tài ở xã Vĩnh An sẽ đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần vun bồi, nâng bước những tài năng, góp phần xây dựng xã hội học tập, từng bước hoàn thành việc nâng chất tiêu chí về giáo dục và đào tạo trong xây dựng Nông thôn mới.

Minh Tân