Chúc mừng năm mới 2019!!!
Xã Vĩnh Bình tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” vào ngày 16/11/2018
Vừa qua, UBMTTQVN xã Vĩnh Bình tổ chức triển khai kế hoạch tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hữu Tân, Huyện Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình đã đến dự.

Responsive image
 

Theo kế hoạch, thời gian thống nhất tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm nay trên địa bàn xã sẽ diễn ra vào ngày 16/11/2018, tại địa điểm 4 ấp. Các nội dung chuẩn bị cho ngày hội bao gồm, việc vận động, tuyên truyền trong Nhân dân về truyền thống yêu nước, quá trình hình thành, phát triển, vị trí và vai trò của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; Tuyên truyền trong Nhân dân các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; Vận động các quỹ “Ngày vì người nghèo”, “An sinh xã hội”...

Phát biểu tại buổi triển khai, Đồng chí Nguyễn Hữu Tân, Huyện Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình yêu cầu, việc hoạch tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2018 phải được chuẩn bị tốt, thể hiện tính trang nghiêm, đoàn kết, vui tươi, thật sự là ngày hội của Nhân dân.

Lê Hậu