Vĩnh An có 33 hộ nghèo, cận nghèo, sinh viên được giải ngân
Nhằm giúp các hộ nghèo cận nghèo, học sinh, sinh viên… tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước, ngày 21-11-2019, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Châu Thành phối hợp cùng với UBND xã Vĩnh An tổ chức giải ngân cho các đối tượng là sinh viên, hộ nghèo, cận nghèo của địa phương.

Trong đợt giải ngân lần này, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Châu Thành đã giải ngân cho 33 hộ với tổng số tiền  672.500.000 đồng. Mức vốn được giải ngân giao động từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng từ các chương trình vay như: nước sạch vệ sinh môi trường, sinh viên, hộ nghèo, cận nghèo…

Responsive image
 

Trong những năm qua, hoạt động tín dụng luôn được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Châu Thành và các xã, thị trấn triển khai thực hiện khá tốt, qua đó, nhằm giúp các đối tượng được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước để có thể xây dựng nhà vệ sinh, các công trình nước sạch hoặc đầu tư phát triển chăn nuôi, trang trải học phí cho các em sinh viên, để các em tiếp tục con đường học vấn của mình.

Minh Tân