Xã đoàn Bình Thạnh thực hiện trồng cây xanh bảo vệ môi trường
Ngày 8-9-2019, xã Đoàn Bình Thạnh tổ chức ra quân thực hiện trồng cây xanh bảo vệ môi trường ở ấp Thạnh Hưng.

Ngay sau buổi phát động, hơn 30 Đoàn viên, thanh niên đã đến tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường. Đồng thời, tổ chức phát quang cây xanh che khuất tầm nhìn nhằm đảm bảo tuyến đường thông thoáng, an toàn giao thông và trồng 20 cây Hoàng Yến trên tuyến đê có chiều dài 500m thuộc ấp Thạnh Hưng.

Responsive image
 

Tính từ đầu năm 2019 đến nay, sau  5 đợt ra quân trồng cây xanh bảo vệ môi trường xã đoàn Bình Thạnh đã trồng gần 1000 cây xanh trên các tuyến đê bao xã Bình Thạnh. Qua đó, nhằm góp phần nâng cao nhận thức tự giác chấp hành bảo vệ môi trường, trồng cây xanh và thực hiện tốt công tác xây dựng Nông thôn mới đảm bảo thực hiện đúng và đạt các chỉ tiêu trong 19 chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới.

Doãn Hiếu