Ban chỉ đạo “PTTDĐKXDĐSVH” thị trấn An Châu kiểm tra tại ấp Hòa Long 1 về việc củng cố nâng chất ấp, cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2019
Ngày 7-6-2019, Tại ấp Hòa Long 1, thị trấn An Châu, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo "PTTDĐKXDĐSVH" thị trấn An Châu, do đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thanh- Phó Chủ tịch UBND thị trấn làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại ấp Hòa Long 1 về việc củng cố, nâng chất ấp, cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2019.

Responsive image
 

Tại đây, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra về công tác lưu trữ, hồ sơ, biên bản, sổ ghi chép và các nội dung thực hiện 5 tiêu chuẩn và 27 tiêu chí trong thực hiện phong  trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại địa bàn ấp Hòa Long 1 như: Tiêu chuẩn về đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển; Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú; Môi trường cảnh quang sạch đẹp; Chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước; Có tinh thần đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng động...

Responsive image
 

Qua báo cáo và kiểm tra, đoàn kiểm tra kết luận, ấp có chuẩn bị tốt các nội dung kiểm tra, hồ sơ, sổ sách ghi chép đầy đủ, có niêm yết công khai các quy ước, cảnh quang môi trường sạch, bố trí đẹp. Qua đó, dù còn có khó khăn trong quá trình thực hiện một số tiêu chí nhưng ấp Hòa Long 1 vẫn giữ vững danh ấp đạt chuẩn văn hóa năm 2019./.

Minh Thiện