Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Vĩnh Nhuận tập huấn văn bản pháp luật đợt 1 năm 2020
Chiều ngày 05- 08- 2020, tại Hội trường Ủy Ban Nhân dân xã Vĩnh Nhuận, UBND xã tổ chức Hội nghị tập huấn văn bản pháp luật đợt 1 năm 2020. Tham dự buổi tập huấn có Ông Lê Văn Oanh, phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Nhuận.

Responsive image
 

Buổi tập huấn thu hút sự tham gia của 40 cán bộ công chức, viên chức trực thuộc các ban, ngành, đoàn thể xã tham gia. Tại đây, đại biểu được Ông Lê Văn Oanh, phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Nhuận thông tin nhanh một số nội dung về văn bản pháp luật như: Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị; Luật thi hành án dân sự năm 2019; Luật phòng chống tác hại rượu, bia năm 2019; Luật đầu tư công năm 2019.

Thông qua hội nghị tập huấn pháp luật lần này nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật; từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đồng thời giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền ở cơ sở nâng cao nhận thức và đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật./.

Kim Xoàng