Chúc mừng năm mới 2019!!!
Vĩnh Nhuận triển khai kế hoạch phổ cập giáo dục – xóa mù chữ năm 2018
Chiều ngày 09-10-2018, đồng chí Lê Văn Oanh - Phó Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục - xóa mù chữ xã Vĩnh Nhuận đã chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục - xoá mù chữ trên địa bàn xã năm 2018.

Responsive image
 

Hội nghị lần này nhằm giúp các thành viên trong Ban Chỉ đạo nắm rõ cách thực hiện theo tinh thần công văn số 877 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về việc cập nhật số liệu đạt chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2018 lên hệ thống phần mềm do Bộ Giáp dục và Đào tạo quy định. Yêu cầu đặt ra là đảm bảo tính chính xác, thống nhất trong quá trình điều tra, nhập dữ liệu, thống kê số liệu phổ cập vào hệ thống thông tin điện tử quản lý.

Theo kế hoạch, từ ngày 06-10 đến ngày 06-11-2018, ngành chuyên môn xã sẽ tiến hành nhập dữ liệu từ phiếu điều tra vào phần mềm phổ cập giáo dục, thực hiện các biểu mẫu phổ cập giáo dục - xóa mù chữ của từng cấp học đã quy định; xử lý thông tin, xuất tất cả các biểu mẫu, các loại danh sách trên phần mềm. Riêng các biểu mẫu thống kê phổ cập giáo dục - xóa mù chữ cấp mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở gửi về bộ phận chuyên môn chậm nhất ngày 20-11-2018 để theo dõi mức độ đạt chuẩn.

Kim Xoàng