100% thanh niên xã Bình Thạnh đăng ký thanh niên tuổi 17
Để nắm chắc và quản lý chặt chẽ nguồn thực lực công dân nam trong độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự đúng theo pháp luật. Đồng thời chuẩn bị nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ những năm tiếp theo. Ngày 8-4-2019, Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Thạnh phối hợp với các ngành liên quan tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam thanh niên độ tuổi 17 sinh năm 2002 có hộ khẩu thường trú tại xã Bình Thạnh.

Responsive image
 

Tại buổi đăng ký, Ban chỉ huy Quân sự xã Bình Thạnh phối hợp với các ngành liên quan đã tiến hành kiểm tra lý lịch bản thân và gia đình, trình độ văn hóa, chính trị, sơ khám sức khỏe về mắt, cân nặng, chiều cao… của các thanh niên. Do hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Bình Thạnh làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục luật nghĩa vụ quân sự đến công dân thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với nhận thức, tâm lý của từng đối tượng. Nên trong đợt khám sức khỏe và đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17 của xã Bình Thạnh lần này có 53/53 thanh niên tới tham gia khám sức khỏe và đăng ký, đạt 100% KH.

Qua việc đăng ký nhằm để địa phương nắm chắc số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, để làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Doãn Hiếu