Chúc mừng năm mới 2019!!!
An Hòa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ
Sáng ngày 08-01-2019, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã An Hòa thành lập đoàn xuống đường động viên thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ trên địa bàn xã.

Responsive image
 

Tại mỗi gia đình, thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự xã gửi lời hỏi thăm hỏi sức khỏe cũng như điều kiện sống của từng gia đình và thanh niên. Đồng thời vận động cha mẹ, động viên, khuyến khích con em cũng như thanh niên chấp hành tốt nghĩa vụ trúng tuyển lên đường nhập ngũ của mình để thực hiện tốt nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ tổ quốc.

Năm 2019, An Hòa có 16 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trong đợt I. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã An Hòa đã tiến hành các bước bình nghị theo đúng quy định cũng như phổ biến những chế độ, chính sách về: học nghề, bảo hiểm y tế, chế độ học tập, ăn uống…đến với gia đình, thanh niên. Qua đó, tạo mọi điều kiện để thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ, bảo vệ tổ quốc./.

Trần Ngân