100kg gạo nghĩa tình cho hộ nghèo trên địa bàn thị trấn An Châu
Chiều ngày 15-03-2016, Đại diện chi nhánh Mobifone huyện Châu Thành kết hợp UBMTTQ thị trấn An Châu tổ chức phát 100kg gạo cho 10 hộ nghèo ở 2 ấp Hòa Phú 3 và Hòa Long 2.

Responsive image
 

Tuy giá trị đợt phát gạo không lớn nhưng thắm đầy tình nghĩa. Qua đó đã phát huy được tinh thần một miếng khi đói bằng một gói khi no và cùng nhau  góp sức giúp đỡ các gia đình nghèo, khó khăn. Từ đó, giúp cho họ có thêm động lực vượt qua những khó khăn, mặc cảm vươn lên ổn định cuộc sống./.

Minh Thiện