Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Cần Đăng triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2020
Ngày 18-11-2020, UBND xã Cần Đăng triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2020. Đồng chí Lê Hồ Ngọc Trung - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

Phát thanh viên: Hồ Phát

Hội nghị triển khai Nghị định số 90 ngày 13-8/-2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và Công văn số 1174 ngày 06-11-2020 của UBND tỉnh An Giang về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Hội nghị dành phần lớn thời gian để trao đổi, thảo luận các vấn đề xoay quanh các tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức như: chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật và thực hiện chức trách được giao.

Responsive image
 

Trên cơ sở kiểm điểm đánh giá, các cấp có thẩm quyền sẽ tiến hành xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2020 theo các mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ và Không hoàn thành nhiệm vụ.

Responsive image
 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hồ Ngọc Trung – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Đăng đề nghị các cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách của xã nghiêm chỉnh chấp hành việc đánh giá, xếp loại năm 2020 theo các hướng dẫn. Đảm bảo công bằng, dân chủ và công khai tại các hội nghị.

Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm là cơ sở để các cấp đề ra các biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, có giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời gian tới.

Phước Thành