Chúc mừng năm mới 2019!!!
Vĩnh Lợi hoàn thành công tác rà soát hộ nghèo năm 2018
Ngày 06-11-2018, Đoàn công tác Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành đến kiểm tra kết quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2018 tại xã Vĩnh Lợi. Tiếp đoàn có đồng chí Trần Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi.

Responsive image
 

Tại buổi kiểm tra đoàn tiến hành kiểm tra các phiếu điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo của xã. Năm 2018, toàn xã Vĩnh Lợi có 88 hộ nghèo chiếm 5,89%, hộ cận nghèo là 217 hộ chiếm 14, 52%. Đến nay, qua kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho năm 2019 từ 04 ấp gửi về thì tổng số hộ nghèo toàn xã là 57 hộ giảm 31 hộ, hộ cận nghèo giảm 17 hộ còn 200 hộ.

Việc kiểm tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Vĩnh Lợi là cơ sở thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội và định hướng, điều chỉnh chính sách giảm nghèo cho giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn toàn xã./.

Kim Xoàng