Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Xã Vĩnh Hanh có 93 thanh niên đăng ký nghĩa vụ quân sự thanh niên tuổi 17
Tính đến ngày 11-4-2018, 93 thanh niên tuổi 17 trên địa bàn xã Vĩnh Hanh đã đến Ban Chỉ huy quân sự xã đăng ký nghĩa vụ quân sự thanh niên tuổi 17, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Responsive image
 

Theo đó, Nam công dân đủ 17 tuổi, tức sinh năm 2001, có hộ khẩu thường trú tại địa phương mà chưa ra đăng ký Nghĩa vụ quân sự lần đầu đều phải đăng  ký Nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17 nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, đồng thời làm cơ sở cho việc xét duyệt, tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ chính xác, công bằng đúng luật định.

Lê Hậu