Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018)
Vĩnh An “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới
Thấm nhuần lời dạy của chủ tịch Hồ chí Minh “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo”và “dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận, đoàn thể xã Vĩnh An quan tâm, triển khai và thực hiện khá tốt. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới đã phát huy hiệu quả, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng thêm khởi sắc.

Responsive image

Lễ khánh thành cầu kênh Tào Lê xã Vĩnh An

Thực hiện Kế hoạch số 04-KHBDV, ngày 05/05/2016 của Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành về việc phát động phong trào thi đua dân vận khéo của Đảng giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch số 05-KH/BDV, ngày 05/05/2016 của Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành về việc phát động phong trào thi đua dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Khối Dân vận xã Vĩnh An đã xây dựng và triển khai kế hoạch trong việc thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”. 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Ngởi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Trưởng Khối Dân vận xã Vĩnh An cho biết về việc thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trong thời gian qua: “Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy Châu Thành trực tiếp là Ban Dân vận Huyện về thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, đặc biệt là dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, trong nữa nhiệm kỳ qua thực hiện sự chỉ đạo đó, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch và triển khai trong toàn bộ hệ thống chính trị, từ đó từng ngành, từng cơ quan, từng chi bộ tổ chức mỗi đơn vị thực hiện 1 hoặc 2 mô hình thực hiện trong năm. Trong nữa nhiệm kỳ qua, cả hệ thống chính trị xã Vĩnh An thực hiện tốt mô hình này”. 

Là một xã vùng nông thôn, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn chưa đáp ứng tốt yêu cầu và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Do đó, trong các mô hình “Dân vận khéo” mà xã đã thực hiện, mô hình dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới luôn được chú trọng, điển hình là mô hình “dân vận khéo” trong xây dựng cầu, đường giao thông, làm đèn đường, cất nhà tình thương cho người nghèo…

Để thực hiện có hiệu quả các mô hình, địa phương luôn quan tâm chú trọng đến công tác tuyên truyền, xem công tác tuyên truyền vận động là một nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó chú trọng đến việc tuyên truyền vận động nhân dân nắm và thực hiện tốt những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như của địa phương. Bên cạnh đó, Khối Dân vận xã Vĩnh An cũng làm tốt việc phát huy quy chế dân chủ cơ sở, cụ thể hóa chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”. Vì vậy các chủ trương, các công trình của địa phương thực hiện nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Từ đó, huy động sức dân trong việc xây dựng nông thôn mới, người dân ngày càng có ý thức cũng như thực hiện tốt việc đóng góp ngày công và của cải vật chất trong việc xây dựng cầu đường nông thôn, cất nhà tình thương cho người nghèo… điển hình là tổ từ thiện của chú Út Ngộ, ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An. 
 

Responsive image

Buổi đổ bê tông cầu ông Tư Lê ấp Vĩnh Thành

 

Trong nữa nhiệm kỳ qua, địa phương đã vận động đơn vị từ thiện của chú Út Ngộ cất mới 8 cây cầu treo nông thôn với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng, cùng với hàng trăm ngày công lao động từ thiện của đơn vị từ thiện chú Út Ngộ. Đặc biệt, trong năm 2018, địa phương đã vận động chú Út Ngộ cất mới 2 cây cầu bê tông cốt thép với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng, từ nguồn vận động mạnh thường và nhân dân đóng góp để thực hiện hoàn thành các công trình. 
 
Bên cạnh việc cất cầu, địa phương thực hiện tốt mô hình dân vận khéo trong việc xây dựng đường giao thông nông thôn cụ thể trong năm 2016 xã Vĩnh An đã huy động từ nguồn hỗ trợ của mạnh thường quân, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài địa phương thực hiện hoàn thành công trình đổ bê tông 1,5km đường nông thôn tuyến đường từ chợ số 10 đến Kênh 1, ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An với kinh phí trên 500 triệu đồng. Ngoài ra, xã Vĩnh An cũng vận động nhân dân rải đá hàng chục km lộ giao thông nông thôn, láng nhựa các tuyến đường ở khu dân cư số 9 và số 8… Bên cạnh đó, mô hình “dân vận khéo” về cất nhà tình thương cho người nghèo trên địa bàn xã cũng được xã Vĩnh An quan tâm triển khai và thực hiện tốt. Trong nữa nhiệm kỳ qua, địa phương đã vận động đơn vị từ thiện chú út Ngộ cất mới trên 40 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo, từ đó giúp họ có được chổ ở ổn định, phấn đấu làm ăn, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Đồng chí Nguyễn Văn Ngởi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh An, cho biết về việc thực hiện các mô hình dân vận khéo trên địa bàn xã: “Đối với các mô hình dân vận khéo thì có nhiều mô hình, nhưng tập trung của xã Vĩnh An xác định là một xã vùng nông thôn, điều kiện đi lại của bà con nhân dân còn nhiều khó khăn, nên xã tập trung thực hiện các mô hình xây dựng cầu, đường, rồi nhà ở cho bà con hộ nghèo. Trong nữa nhiệm kỳ qua, đối với công tác xây dựng cầu, đơn vị từ thiện chú Út Ngộ là đơn vị chủ quản thực hiện công việc này, đơn vị Chú thực hiện rất nhiều cầu trong và ngoài xã kể cả cầu treo và cầu xi măng. Đến nay, nhìn chung các cây cầu trên địa bàn xã đã đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Còn đối với việc làm đường, hiện nay các tuyến đường nông thôn trên địa bàn xã nhiều tuyến đường được rải đá, bê tông, láng nhựa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Về nhà ở đối với xã Vĩnh An cũng còn nhiều hộ gia đình nghèo khó, do vậy trong mô hình dân vận khéo thì xã cũng tập trung cất nhà đại đoàn kết cho bà con có nơi ở ổn định, bình quân mỗi năm địa phương đã cất 15 căn nhà, đến nay phần nào cũng đáp ứng được nhu cầu về nhà ở cho người dân”. 

Responsive image

Đội từ thiện chú Út Ngộ láng nhựa đường nông thôn

Ngoài ra, địa phương cũng thực hiện tốt việc vận động nhân dân thực hiện mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới điển hình là mô hình làm đèn đường tỉnh lộ 941, với kinh phí hàng trăm triệu đồng nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của bà con nhân dân. 
Có thể khẳng định rằng, phong trào thi đua “Dân vận khéo”và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” ngày càng được phát huy hiệu quả, từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Chính nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua ấy, mà trong những năm gần đây cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn xã Vĩnh An ngày càng phát triển, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng thêm khởi sắc, đặc biệt giúp địa phương thực hiện sớm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./. 

Minh Tân