Ban Trị sự PGHH xã Cần Đăng với nhiều hoạt động xã hội từ thiện
Trong bản Di chúc của mình, Bác Hồ viết: “Suốt đời tôi hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”.

Thấm nhuần lời dạy cuả Bác, dù không phải là một đảng viên, nhưng những gì ông Nguyễn Văn Của – Trưởng Ban trị sự PGHH xã Cần Đăng, đang làm và cống hiến thật khiến người cảm phục. Trong đó có việc ông và bà con tín đồ chung tay góp sức vì những hoạt động xã hội từ thiện.

Trong những năm qua, với đường hướng hành đạo “vì đạo pháp – vì dân tộc”, Ban Trị sự Trung ương Giáo Hội PGHH và các địa phương luôn không ngừng kiện toàn bộ máy tổ chức, phát huy nội lực, xiển chánh pháp… Đặc biệt đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội. Thông qua bốn chương trình đạo sự trọng tâm, Giáo hội các cấp đã gặt hái nhiều thành tựu quan trọng, trong đó phải kể đến sự đóng góp toàn thể đồng đạo tín đồ phục vụ đạo pháp với trách nhiệm “cả vật chất lẫn tinh thần”. Bằng nhiều cách làm khác nhau, thông qua các chương trình từ thiện - xã hội như: chương trình nắm gạo tình thương, mổ mắt nhân đạo, sửa chữa cầu - đường, cất Nhà tình thương… Tín đồ PGHH đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng chăm lo cho cộng đồng, góp phần cùng chính quyền địa phương chăm sóc người nghèo, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Những việc làm này đã minh chức cho tinh thần đồng hành cùng dân tộc, cùng chính quyền chăm lo đời sống của nhân dân.  Nhiều năm qua Ban Trị sự PGHH xã Cần Đăng và bà con tín đồ luôn đặc biệt quan tâm công tác từ thiện xã hội và đạt hiệu quả thiết thực. Trong đó có sự đóng góp tích cực của ông Nguyễn Văn Của - Trưởng Ban trị sự PGHH xã Cần Đăng.

Ông Nguyễn Văn Của cho biết: “Xã Cần Đăng có đa số tín độ PGHH. Ban trị sự giáo hội PGHH luôn được sự chỉ đạo của thường trực Ban trị sự Trung ương PGHH cùng sự quan tâm sâu sắc của Đảng  ủy, chính quyền, Mặt trận xã, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban trị sự hoạt động công việc đạo sự, đúng pháp luật về tự do tín ngưỡng của tôn giáo. Trong giai đoạn mới còn nhiều khó khăn nhưng Ban trị sự PGHH xã phấn đấu cơ bản hoàn thành các kế hoạch đạo sự đã đề ra, từng bước đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng chính đáng của  tín đồ nên hầu hết bà con tín đồ đều hưởng ứng hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần lo đạo. Bà con tín đồ ngày càng tích cực tham gia đóng góp hoạt động về từ thiện, các công việc như: Bếp ăn tình thương, hỗ trợ bệnh nhân nghèo, vì người nghèo, hình thành các nhà thuốc và cung cấp thảo dược chăm sóc sức khỏe nhân dân được tín đồ PGHH duy trì…”.

Responsive image
 

Đạo sự từ thiện xã hội của Ban trị sự PGHH xã Cần Đăng chủ yếu là do bà con tín đồ, mạnh thường quân đóng góp. Chỉ tính riêng trong năm 2019, Ban trị sự PGHH cùng tín đồ, mạnh thường quân đã tham gia đóng góp và thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện với tổng giá trị trên 3 tỷ 360 triệu đồng cùng hàng ngàn ngày công lao động. Cụ thể đã vận động 300 triệu đồng cất cầu giáp ranh huyện Châu Phú; rãi cát 10 km lộ giao thông nông thôn, số tiền 136 triệu đồng; cất được 26 nhà tình thương cho bà con nghèo tổng số tiền trên 01 tỷ 50 triệu đồng; cất mới 02 cây cầu gỗ Mương Đình và Ba Xã, tổng chi phí 100 triệu đồng; sưu tầm thảo được được 200 tấn tương đương số tiền 160 triệu đồng; thuốc rượu ngâm 300 lít, số tiền 15 triệu đồng; chuyển bệnh tuyến tỉnh và tuyến thành phố Hồ Chí Minh tổng số được 388 lượt bệnh nhân, tổng số tiền trên 84 triệu đồng; trợ giúp đột xuất 6 lượt bệnh nhân nghèo số tiền 3 triệu đồng; vận động mạnh thường quân giúp bà con nghèo được 420 phần quà, số tiền 126 triệu đồng; vận động mạnh thường quân và bà con tín đồ phát gạo cho bà con nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn và đóng góp cho nắm gạo tình thương xã trên 15 nghìn 600 kg gạo, tổng số tiền trên 156 triệu đồng; hỗ trợ bếp ăn từ thiện gạo và thực phẩm, tổng số tiền 400 triệu đồng; cất mới nhà cơm từ thiện 110 triệu đồng; ngoài ra còn tổ chức cứu trợ thiên tai trong và ngoài tỉnh 2.700 phần quà, tổng số tiền 675 triệu đồng…

Đánh giá về những đóng góp của tín đồ PGHH xã Cần Đăng trong những năm qua, ông Nguyễn Công Khanh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cần Đăng cho biết: “Những năm qua, cùng với chính quyền địa phương, Ban trị sự Giáo hội PGHH xã Cần Đăng đã tích cực vận động các nguồn tài lực, nhân lực của tín đồ PGHH đóng gó cùng với chính quyền địa phương tham gia xây dựng giao thông nông thôn, hỗ trợ cất nhà ở góp phần tích cực cùng chính quyền xây dựng hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển…”.

Responsive image
 

Đến nay các phong trào thiện nguyện chăm lo, giúp đỡ bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, rủi ro, bị thiệt hại bởi thiên tai… được Ban trị sự PGHH xã Cần Đăng và bà con tín đồ tích cực thực hiện thường xuyên. Đây luôn là việc làm đầy ý nghĩa nhân văn, đúng với tôn chỉ hành đạo của PGHH, đúng với Hiến chương Giáo hội “Vì đạo pháp, vì dân tộc”, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, đem lại cuộc sống an lành, hạnh phúc cho Nhân dân.

Hoạt động đạo sự của Ban trị sự xã trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Của cho biết: “Ban trị sự PGHH xã Cần Đăng sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc kiện toàn tổ chức của Ban trị sự. Kết hợp chặt chẽ với Mặt trận và chính quyền địa phương thực hiện các mặt công tác từ thiện xã hội làm cho địa phương ngày càng khởi sắc vì mục tiêu chung dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Giúp đỡ người nghèo khổ vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống; Bên cạnh đó, Đề cao cảnh giác kẻ xấu lợi dụng tôn giáo kích động tín đồ làm tổn hại đến đất nước, làm chia rẻ đồng đạo và khối đại đoàn kết toàn dân”.

Phước Thành