Chúc mừng năm mới 2019!!!
Nông thôn Bình hòa sau 10 năm thực hiện Nghị quyết “tam nông”
Ngay sau khi Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương về nông nghiệp, nông thôn, nông dân được ban hành, căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện, Đảng ủy xã Bình Hòa đã quán triệt, triển khai thực hiện một cách tích cực, trên cơ sở đó đã ban hành Chương trình hành động cụ thể để thực hiện Nghị quyết phù hợp, sát thực với tình hình thực tế của địa phương.

Responsive image

Áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp

Song song đó, cấp ủy xã đã phát động các phong trào thi đua thực hiện các Nghị quyết gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng mô hình dân vận khéo, và phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”… Đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành, các hội, đoàn thể triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa, Bà Lê Thị Tú Anh, cho biết: “Nghị quyết “tam nông” cụ thể là nông nghiệp, nông dân và nông thôn là cơ sở để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sau 10 năm từ khi Nghị quyết ra đời và đi vào thực tiễn, đến nay bộ mặt nông thôn của xã Bình Hòa đã thay đổi một cách toàn diện, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, kinh tế nông nghiệp không ngừng phát triển và chuyển dịch đúng hướng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ nét, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định. Bên cạnh đó, vai trò chủ thể của người dân ngày càng được phát huy, từ đó góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế -  văn hóa – xã hội, tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay thu nhập bình quân đầu người tại xã đạt 40,7 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,71%.”

Trên cơ sở thực hiện quy hoạch nông nghiệp, quy hoạch nông thôn mới, địa phương đã thực hiện giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tổ chức lại sản xuất, áp dụng giống mới có năng suất, chất lượng cao, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất.

Responsive image

Ứng dụng công nghệ vào sản xuất

Bên cạnh đó, xã còn chú trọng đầu tư nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp và thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp. Cụ thể, xã đã thành lập được 1 Hợp tác xã nông nghiệp, 3 tổ hợp tác sản xuất, 6 Câu lạc bộ nông dân, hầu hết nông dân đã chủ động chuyển dịch cơ cấu cây trồng, địa phương mạnh dạng chuyển đổi lúa từ 2 vụ lên 3 vụ, với tổng diện tích gieo trồng cả năm là 3.936,2ha, tăng 536ha so với năm 2008, sản lượng đạt trên 25,9 ngàn tấn, tăng hơn 3,5 ngàn tấn so với năm 2008. Lĩnh vực chăn nuôi được phát triển theo hướng an toàn, bền vững, hiện tổng đàn gia súc, gia cầm trong toàn xã là 25.900 con, tỷ lệ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh đạt 92,52%. Cấp ủy, Chính quyền xã luôn xác định việc đẩy mạnh chuyển giao, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, nhất là giống và cơ giới hóa thu hoạch, góp phần vào sự phát triển chung của ngành nông nghiệp của xã. Toàn xã đã có 26 máy cày, xới, 9 máy gặt đập liên hợp, 17 máy xấy đảm bảo cơ giới hóa 100% diện tích, có 8 trạm bơm với 64 máy đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho sản xuất. Nhiều nông dân đã mạnh dạng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao như: mô hình trồng nấm bào ngư, trồng nấm rơm, mô hình nuôi vịt an toàn sinh học, nuôi gà thả vườn, nuôi lươn không bùn, mô hình trồng dưa leo trong nhà lưới kết hợp nuôi ong thụ phấn, đã mang lại thu nhập cho nông dân hàng trăm triệu đồng/năm.
 

Responsive image

Làng nghề mùng mền Bình Hòa phát triển mạnh

 

Đối với, lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn, địa phương đã tập trung thực hiện các chính sách thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tập trung vào các ngành nghề có thế mạnh tại địa phương. Nổi bậc là xã Bình Hòa phát triển mạnh về lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp do có làng nghề may mùng, mền, với hơn 45 cơ sở sản xuất, kinh doanh, đã giải quyết việc làm tại chỗ cho trên 400 lao động trong và ngoài xã, thu nhập ổn định từ 3 đến 3,5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, thế mạnh của Bình Hòa là Khu công nghiệp của Tỉnh hình thành và hoạt động trên địa bàn xã đã giải quyết phần lớn lao động tại địa phương và các khu vực lân cận, từ đó kéo theo lĩnh vực thương mại và dịch vụ phát triển mạnh.

Về kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn luôn được địa phương quan tâm đầu tư phát triển đồng bộ, từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống tại nông thôn, đảm bảo cơ bản điều kiện học tập, chữa bệnh, sinh hoạt văn hoá, thể dục thể thao của người dân trong xã, diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi rõ nét. Chương trình xây dựng Nông thôn mới với cách làm sáng tạo, chỉ đạo quyết liệt, đến nay địa phương đã đạt 15/19 tiêu chí, 43/49 chỉ tiêu, với tổng vốn đấu tư trên 100,6 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn do nhân dân đóng góp trên 3,1 tỷ đồng cùng hàng ngàn ngày công lao động…phấn đấu đến cuối năm 2018 xã sẽ đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện tại, toàn xã có 99,92% hộ sử dụng điện, 89,24% hộ sử dụng nước sạch, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 73,01%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 97,01%, số hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa là 97,6%, tỷ lệ nhà dân có nhà ở đạt tiêu chuẩn là 70,82%, số hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh đảm bảo 3 sạch là 95,17%... Có thể thấy, qua triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay, xã đã đạt nhiều kết quả tích cực, huy động được sức dân tham gia đóng góp công sức, tiền của để xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Nhìn chung, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, diện mạo nông thôn của xã ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Hầu hết các tuyến đường đều đã được bê tông cứng hóa, đảm bảo giao thông thông suốt. Các cơ sở y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư; hệ thống điện, thủy lợi được cải tạo, nâng cấp đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân. Nhận thức về vai trò chủ thể, ý thức trách nhiệm của người dân được nâng lên. Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Bình Hòa tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, làm thay đổi nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người dân về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, các hình thức liên kết trong tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, phát triển các ngành nghề dịch vụ nông thôn, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân.

Trúc Phương