Đoàn Dân vận xã Vĩnh Bình làm việc Tổ dân vận tại ấp Vĩnh Thọ
Sáng ngày 03/12/2018, Đoàn kiểm tra của Khối dân vận xã do Đồng chí Nguyễn Thị Mai Thu, làm trưởng đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo Mặt trận, đoàn thể đã đến và làm việc với Tổ dân vận Ấp Vĩnh Thọ.Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Bí Thư chi bộ ấp - Trưởng ấp Vĩnh Thọ, cùng các đồng chí đoàn thể ấp.

Responsive image
 

Ngay từ đầu năm 2018, Khối dân vận xã đã triển khai bảng giao ước thi đua công tác dân vận, tổ dân vận đến các ấp. Tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo đó đã tham mưu xây dựng kế hoạch sinh hoạt ở các ấp của Mặt trận và các đoàn thể và kế hoạch tổ chức khảo sát thực trạng số lượng đoàn, hội viên các đoàn thể theo chỉ đạo của cấp trên.

Công tác tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng pháp luật nhà nước  tuyên truyền về Hội thách đức chúa trời; Dự thảo Luật đơn vị hành chính-kinh tế tế…v.v được 75 cuộc với 231 lượt đoàn hội viên và quần chúng nhân dân.  thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phát động đến các hộ gia đình, Kết quả có 611/661 hộ đăng ký gia đình văn hóa chiếm 92,43%. Xây dựng các mô hình hoạt động, đã lựa chọn nhiều mô hình phát triển kinh tế, thu hút đoàn hội viên và quần chúng nhân dân tham gia tại ấp giúp cho đoàn, hội viên và nhân dân vươn lên thoát nghèo.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Mai Thu, Trưởng đoàn ghi nhận các kết quả đạt được trong năm 2018 như: Vận động các nguồn quỹ đạt chỉ tiêu trên giao, Thực hiện tốt mô hình dân vận khéo mang lại hiệu quả thiết thực là vận động nhân dân sửa chữa dặm vá đường lộ nông thôn. Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, trong thời gian tới đề nghị. Tổ dân vận ấp phải tham mưu tốt cho Khối dân vận về công tác vận động quần chúng, gắn với chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Tạo điều kiện giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo để ổn định cuộc sống. Tham mưu Khối dân vận thường xuyên kiện toàn, củng cố các thành viên ban công tác mặt trận ấp đưa vào hoạt động có hiệu quả.Đề nghị Mặt trận, đoàn thể xã phải lịch dự sinh hoạt cùng các chi tổ Hội tại ấp./.

Bích Liên - Hội LHPN xã Vĩnh Bình