Chào mừng đến Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!! Lưu ý trích nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành, tỉnh An Giang" khi sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử huyện Châu Thành!!
Lãnh đạo huyện Châu Thành tham dự họp Chi bộ tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Nhuận
Ngày 14-10-2020, tại văn phòng ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Nhuận, Chi bộ ấp tổ chức sinh hoạt Chi bộ thường kỳ để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Chi bộ tháng 9 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2020. Đến dự cuộc họp có đồng chí Từ Thanh Khiết, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành; Đồng chí Hồ Trường Huấn, Ủy viên Ban thường vụ, phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.

Responsive image
 

Chi bộ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Nhuận hiện có tổng số 17 đảng viên đang sinh hoạt. Trong tháng qua, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch: Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; quán triệt, tuyên truyền, học tập nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy xã đến cán bộ, đảng viên sinh hoạt tại chi bộ. Về tình hình phát triển kinh tế, trong tháng trên địa bàn ấp đã hoàn thành xuống giống vụ thu đông, hiện cây lúa đang trong giai đoạn đồng trổ, các trạm bơm rút nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của bà con luôn trong tư thế sẵn sàng đảm bảo bơm rút nước khi có mưa lũ xảy ra; trong tháng ấp tổ chức bình xét hoàn thành hộ nghèo, cận nghèo năm 2020; các hoạt động văn hóa được duy trì thường xuyên;, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội giữ vững ổn định.

Cuộc họp đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 10 năm 2020 là: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Duy trì chế độ sinh hoạt Đảng đúng định kỳ hàng tháng; tập trung vận động nhân dân duy trì và nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tổ chức tốt ngày đại đoàn kết toàn dân tộc.

Responsive image
 

Phát biểu tại cuộc họp Đồng chí Đồng chí Hồ Trường Huấn, Ủy viên ban thường vụ, phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành ghi nhận việc tổ chức sinh hoạt đảng của Chi bộ ấp Vĩnh Lợi đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Để nâng cao chất lượng của cuộc họp chi bộ, đồng chí đề nghị trong thời gian tới chương trình cuộc họp chi bộ cần tăng thời gian sinh hoạt chính trị, tư tưởng; đảng viên chi bộ cần nắm chắc điạ bàn, nắm vững chủ trương Nhà Nước từ đó tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện.

Thông qua việc tham gia họp Chi bộ của lãnh đạo huyện nhằm kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướn mắc của Chi bộ để kịp thời tháo gỡ góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở./.

Kim Xoàng